“Kaplje od vremena”, Milana Rupčića

Digitalnu knjigu “Kaplje od vremena”, Milana Rupčića, predstaviti ćemo vam uz pomoć manjeg dijela recenzije knjige:

KAPLJE OD LITERARNIH UGODA

Književnik Milan Rupčić potpisuje novu pjesničko-proznu zbirku Kaplje od vremena, kojom nastavlja graditi svoju poetiku. Zbirka se očituje velikim zanimljivostima s formalne i sadržajne strane. U ovom ćemo ih tekstu nastojati opisati, no krenut ćemo od naslova kao važnog mjesta u tekstu.

Sintagmatski izraz kaplje od vremena predstavlja usmeno književni izraz (od vremena) i time se evocira pjesnička i kulturna tradicija. S te se strane Rupčićevo stvaralaštvo dopunjava, čineći horizont očekivanja prijemčivijim za čitateljsku i kritičarsku publiku. Zavičajni areal i njemu svojstvena baština, kao i mnoge druge poetičke odrednice njegova pjesništva, pripadaju vrlo zavidno razrađenoj tradicionalnoj poetici.

U navedenoj se zbirci Rupčić kreće raznorodnim putanjama. Prije svega, to su uzusi ispovjednog i refleksivnog pjesništva. U ispovjednom pjesništvu prevladava intimistička (ljubavna) tematika, dok su u refleksivnom prisutne brojne općeljudske teme.Važno je naglasiti kako je refleksivno pjesništvo u ovoj knjizi iznimno razvedeno i tako se, inače ustaljene teme, vrlo pomno razrađuju. Zato, refleksivna tematika zaslužuje posebno sagledavanje. Ona se, prije svega, izražava stihom govorne komunikacije što daje pjesničkoj građi ton nepatvorene ležernosti, sugestivnosti i dubine.

Pjesma, kojom je naslovljena zbirka, postavlja odnos pjesnika i čitatelja koristeći asocijativne zamjene (riječi, misli, redci) za pjesmu i postavljajući ideju knjige kao špilje. U pjesmi Pišem, znači postojim, koju možemo smatrati temeljnim načelom očitovanja pisanja pjesme (uz preoznačavanje Descartesove krilatice), nalazimo iznimno izražajnu snagu figure usporedbe i asocijativnog motivskog niza (kosac, žetelac, težak, orač) kojim se opisuje pjesnik kao radnik, kovač i tvorac riječi i teksta. Uz motiv sizifovske muke, sama se ideja osnažuje.

U formi Limerick, Rupčić ispisuje ciklus Od Limericka do Rastoke. Tim činom širi prostor svog književnog stvaranja, istražuje i nove mogućnosti.

Tu oblikuje epsku poeziju koja usmeno književnom evokacijom vješto opjevava zgode i crtice iz života svojih sumještana ili znanaca, opisujući time njihove karaktere i osobine naravi. Sadržaj i ton su ironični, humorni i topli, kako ta forma predmnijeva u zadatom okviru.

U dijelu Pripovijetke, Rupčić pripovjedač, kao i u prethodnoj knjizi, ustrajava na dokumentarističkoj građi i njezinoj literarizaciji, vođenoj tonom usmenog pripovjedača. U stilu pravog pripovjedača Rupčić ne predmnijeva strogi dokumentarizam kakva etnografa ili drugog istraživača baštine, već čovjeka izraslog iz navedenih okolnosti, koji humornim i sentimentalističkim tonom oblikuje svoja sjećanja u dragulje, koji se nižu na niski njegove – zavičajne poetike.

Pretpostavljamo da će Milan Rupčić, koji sada već ima pozamašan broj napisanih i izdatih knjiga, postati jedno od nezaobilaznih imena i regionalne ličke književnosti. Koliko god regionalizam djeluje arhaično danas, toliko je važno obnavljati ga i izgrađivati njegovu životnu vitalnost.

Tin Lemac

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/rupcic2.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/