Knjiga dana – “Praksa Kabale – Put uma, srca i čina”, Miljenka Brkića

Knjiga dana – “Praksa Kabale – Put uma, srca i čina”, Miljenka Brkića

Kabala nije religija, njoj ne pripada vjerski pristup, nego istraživački: ne postoji jedno sakrosanktno učenje u vidu obvezujuće dogme, nego se učenje Kabale konstituira u slijedu stalno novih doprinosa smionih istraživača, ali u naslijeđenom (tradiranom) okviru Kabale. Prije svega treba praviti razliku između izraza praksa Kabale i izraza primjena Kabale.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: https://digitalne-knjige.com/?p=12053