Predstavljamo vam pisce i književnike: Jasna Gugić

Predstavljamo vam pisce i književnike te njihova djela, koja možete besplatno preuzeti s portala www.digitalne-knjige.com:

———–

Jasna Gugić

Bilješka o autorici:

———–

Jasna Gugić rođena je u Vinkovcima, Hrvatska. Jasna Gugić je potpredsjednica Udruženja umjetnika i pisaca svijeta SAPS za odnose s javnošću, Globalna ambasadorica pismenosti i kulture za Asih Sasami Indonesia Global Writers, ambasadorica časopisaP.L.O.T.S.Creatives za Hrvatsku. Članica je mnogih književnih udruga. Suurednica je antologije COMPASSION-Save the World, jedne pjesme koju je napisalo 130 svjetskih pjesnika. Dobitnica je Svjetske nagrade César Vallejo 2020. za kulturnu izvrsnost s jedinom nominacijom za Hrvatsku koju dodjeljuje UHE -Hispanic World Writers’ Union.

Jasna je višestruka dobitnica mnogih međunarodnih nagrada za poeziju i književnosti, prevedena na više svjetskih jezika. Prva samostalna zbirka poezije objavljena joj je 2021., dvojezično englesko-hrvatsko izdanje, pod nazivom “Song of silence”. Živi i radi u Zagrebu, Hrvatska.Mnoge su njezine pjesme prevedene na nekoliko stranih jezika i zastupljene su u zajedničkim zbirkama. Pjesme su joj objavljene u časopisima u SAD-u, Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Rusiji, Indiji, Siriji, Danskoj, Brazilu, Meksiku, Bangladešu, Srbiji itd.

Pjesme su joj objavljene u mnogim svjetski poznatim tiskanim i elektroničkim izdanjima, časopisima, žurnalima, web stranicama, blogovima i antologijama poput Spillwords Press -USA, P.L.O.T.S. The Creative Magazine – SAD, Atunis GaLaxy Poetry-Albania/Belgium,Azahar Revista Poetica – Španjolska, Polis Magazino – Grčka, Homouniversalis – Grčka, A Too Powerful Word – Srbija, časopis Humanity – Rusija, časopis Ghorsowar – Indija, časopis Al – Arabi Today, časopis Rainbow. Willwash. wordpress blogazine – Nigerija, Bharat Vision-Danska, Daily Asia Bani-Bangladeš itd.

———–

Kontakt:

 e-mail:  jasna.gugic@gmail.com

———–

Knjige objavljene i dostupne na portalu digitalne-knjige.com:

Zbirka poezije “Pjesma šutnje“, www.digitalne-knjige.com, 2022

http://www.digitalne-knjige.com/gugic.php

—————

Naslovnica knjige:

———–

Recenzija knjige:

RECENZIJA POEZIJE JASNE GUGIĆ

Jasna Gugić je u svojim pjesmama ispisala tajnu iza jednostavnosti jezika svojih pjesama koji na prvi pogled plijeni pažnju, ali dublji smisao njezinih pjesama krije se u riječima koje sadrže neviđenu dubinu njezinih poetskih tekstova. To se može objasniti pretvaranjem mnogih njezinih pjesama u slike. Riječi, usporedbe, metafore i fikcija korištene u njezinim djelima nose trag, neobičan pjesnički stil pjesnikova stvaralaštva.

Pjesme Jasne Gugić jedinstvena su i lijepa umjetnička struktura sadržana jednostavnim jezikom gdje nas poznate riječi vode svijetom koji nije prividna sugestija sadržana u strofama njene poezije kao što kaže stara poslovica, sreći treba pomoći doći do vrha pjesničkog Olimpa. U tom procesu uzdizanja pjesničke umjetnosti i njezina autora značajnu ulogu imaju obožavatelji i čitatelji, jer oni nisu samo adresati djela, već i prvi i najvažniji cenzori djela. Sve što nosi obilježja umjetnosti zahtijeva vrijeme u svojoj promociji, a postizanje uspjeha nije ničim zajamčeno.

Značajnu ulogu ima autorova osobnost, sposobnost komuniciranja s adresatom kroz svoja djela. Većina autora mlađe generacije živi u žurbi i u iluziji da je objava već uspješna. Međutim, za cijeli proces, od pisanja pjesme do njezinog objavljivanja, potrebno je vrijeme da se ona dovede do čitatelja. Dakle, autorov uspjeh i rang u književnom svijetu ovisi o mnogim čimbenicima, a dakako ne o samopoštovanju ili mišljenju pseudoznanstvenika. Smatram da autor treba biti svjestan svoje vrijednosti, ali se ne treba njome razmetati. Stoga, suprotno autorovim vlastitim očekivanjima, njegova društvena ocjena kao čovjeka može biti od presudne važnosti za prihvaćanje njegova djela.

Jasnu Gugić poznajem ne samo iz njezine kreativne aktivnosti, već kao osobu vidljivu na društvenim mrežama, na Facebooku, gdje je popularna, često cijenjena i nagrađivana. Njezina posebna vrijednost kao čovjeka određena je činjenicom da je aktivna braniteljica svjetskog mira i čisto humanističkih vrijednosti u javnom životu, o čemu svjedoči i činjenica da pripada Svjetskom udruženju umjetnika i pisaca SAPS koji statutom radi na obrani mira u svijetu, jednakosti među narodima, obrani dostojanstva svakog čovjeka i brizi za život okoliša koji nas okružuje.

Nakon čitanja pjesama Jasne Gugić ne samo u ovoj knjizi poezije, mogu uvjeriti čitatelje da vrijeme posvećeno upoznavanju s njezinim djelima nije izgubljeno vrijeme.

Pjesnik, pisac, kompozitor, novinar dr. Amb. h.c. Zbigniew Roth, Poljska

e-mail: poezja.muzyka.sport@gmail.com

———–

RECENZJA PO POLSKU

W swoich wierszach Jasna Gugić zapisała tajemnicę kryjącą się za prostotą języka jej wierszy , co na pierwszy rzut oka, wraca na siebie uwagę. Ale głębsze   znaczenie jej wierszy, ukryte jest w słowach, zawierających nie spotykaną głębia jej poetyckich tekstów. Można to wyjaśnić zamieniając w obrazy wiele z jej wierszy. Słowa, porównania,metafory i fikcja użyte w jej utworach noszą znamię niezwykłego poetyckiego stylu twórczości poetki.

Wiersze Jasnej Gugić, to wyjątkowa i piękna struktura sztuki zawarta w prostym języku, gdzie znane nam słowa, prowadzą przez inny świat niż pozorne sugestie zawarte w strofach jej poezji.Jak mówi stare przysłowie szczęściu trzeba pomóc, aby przy jego pomocy dotrzeć na szczyt poetyckiego Olimpu. W tym procesie wynoszenia na wyżyny sztuki poezji i jej autora, niebagatelną rolę odgrywają fani i czytelnicy, bo to oni nie tylko są adresatami twórczości ale też pierwszymi i najważniejszymi cenzorami dzieła. Wszystko co nosi znamiona sztuki wymaga w swej promocji czasu a osiągnięcie sukcesu niczym nie jest gwarantowane. Niebagatelną rolę odgrywa osobowość autora, jego umiejętność komunikacji za pomocą swojej twórczości z adresatem. Większość autorów młodszego pokolenia żyje w pośpiechu i iluzji, że publikacja jest już osiągnięciem sukcesu. Jednak cały proces od napisania wiersza poprzez publikację aby trafił do czytelnika wymaga czasu. Tak więc sukces i ranga autora w świecie literackim uzależniona jest od wielu czynników, na pewno nie od samooceny czy opinii pseudoznawców. Uważam, że autor powinien być świadomym swej wartości, ale nie powinien sie z tym obnosić. Dlatego wbrew oczekiwaniom samego autora jego ocena społeczna jako człowieka, może mieć decydujące znaczenie w akceptacji jego twórczości.

Znam Jasną Gugić nie tylko z aktywności twórczej, ale jako osobę widoczną w mediach społecznościowych na Facebooku, gdzie jest popularna,często wyróżniana i nagradzana. Jej szczególną wartość jako człowieka, określa fakt, że jest aktywnym obrońcą Światowego Pokoju i wartości czysto humanistycznych w życiu publicznym, co zostało uwidocznione w fakcie przynależności do Stowarzyszenia Artystów i Pisarzy Świata SAPS, które statutowo działa w zakresie obrony Światowego Pokoju, równości miedzy narodami, obrony godności każdego człowieka i dbałości o życie środowiska, które nas otacza.

Po przeczytaniu wierszy Jasnej Gugić nie tylko w tym tomiku poezji, mogę zapewnić czytelników, że czas poświęcony na zapoznanie się z jej twórczością, nie jest czasem straconym.

Dr.Amb. h.c. Zbigniew Roth, Polska

e-mail: poezja.muzyka.sport@gmail.com

———–

OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE „PJESMA ŠUTNJE“ JASNE GUGIĆ

Pjesnici su posebne duše koje nose srce u očima. Poezija Jasne Gugić prolazi kao svjetlost kroz oči čitatelja, zabljesne svojom dubinom pa isto tako nestane do sljedeće svjetlosne poezije.

Uz minimalističku crtu koja se provlači kroz Jasnine pjesme, odjednom čitatelj kao da ulazi u velike dubine osjećaja kojima je Jasna majstorski opisala neka svoja duševna stanja pišući iz srca i osvjetljavajući nam dio sebe.

Tišina je uvijek veo koji se obavije oko čovjeka, a kad čovjek u sebi traži čovjeka, možda tek u dubinama dna pronađe traženo, ali treba zaroniti duboko do dna i možda će naći. Upravo tako je Jasna zaronila u svoje dubine i povela nas da prolazimo njenim prelijepim stihovima kao što se sunčeva svjetlost probija kroz bistro more pa osvjetljava bistro dno prepuno života.

Život sam po sebi se očituje u svojim raznim nijansama, ali Jasnina poezija obojena je svijetlim i tužnim životnim bojama, zove nostalgijom i završava pozivom za novi početak, jer njena pjesma „Dobro jutro“ upravo i zove na novi početak, jer kako se i život mijenja u svojoj punini i praznini, tako i Jasnine pjesme raznim amplitudama dočaravaju cikluse njenog života da bi se ponovo početak spojio s krajem i kraj s početkom.

Ovu prelijepu zbirku poezije sam pročitala sa velikom pažnjom i radošću što sam dobila priliku napisati moj mali osvrt na Jasninu knjigu „Pjesma šutnje“ i preporučujem svakom čitatelju da zaroni u ove bistre sunčane stihove pjesnikinje Jasne Gugić.

 Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 13.08.2022.

———–

RECENZJA TOMIKU POEZJI pT. „PIEŚŃ O CISZY” AUTOR JASNA GUGIĆ

Poeci to szczególne dusze, które noszą serce w oczach. Poezja Jasny Gugić jak światło przechodzi przez oczy czytelnika, rozbłyskuje głębią i znika, aż do następnej lekkiej poezji.

Minimalistycznym wersem, który przewija się przez wiersze Jasny, nagle czytelnik zdaje się wchodzić w wielką głębię uczuć, z którymi Jasna po mistrzowsku opisała niektóre ze swoich stanów psychicznych, pisząc z głębi serca przedstawiając nam część siebie.

Cisza jest zawsze zasłoną, która ukrywa człowieka, a gdy człowiek szuka głębi w sobie, może znaleźć tylko to, czego szukaw głębinach swojej osobowości, ale powinien zanurkować głęboko na dno swego ego i może tam odnajdzie siebie. Tak po prostu Jasna zanurkowała w swoje głębiny i poprowadziła nas przez swoje piękne wersety, jak słońce przebijające się przez morskie wody oświetlając czyste dno pełne życia.

Samo życie manifestuje się w różnych odcieniach, ale poezja Jasny malowana jest wyrazistymi i smutnymi kolorami życia. Woła do nas z nostalgią i kończy wezwaniem do nowego początku, bo jej wiersz „Dzień dobry” woła o nowy początek. Tak jak życie zmienia się w pełnię i pustkę, tak wiersze Jasny przywołują cykle jej życia z różnymi amplitudami, których początek łączy się z końcem, a koniec z początkiem na nowo.

Czytałam ten piękny zbiór poezji z wielką uwagą i radością, że miałam okazję napisać swoją małą recenzję książki Jasnej Gugić pt. „Pieśń o Ciszy“, („Pjesma šutnje“) i polecam każdemu czytelnikowi zagłębienie się w te jasne, słoneczne wersety poetki Jasny Gugić.

Jadranka Varga, poetka, Zagreb, 13.08.2022.

 

 

—–

Uredio i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.