“Teosomatska kabala”, Miljenka Brkića

Digitalnu knjigu “Teosomatska kabala”, Miljenka Brkića, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:

PREDGOVOR KNJIGE TEOSOMATSKA KABALA

Teosomatska Kabala je naziv za onu Kabalu koja direktno povezuje, kako u teoriji tako i u praksi, Boga i ljudsko tijelo.U ovoj knjizi razmatrat ćemo, iz očišta Kabale, odnos Boga i tijela, razine tijela, praksu na svim razinama tijela, mogućnosti iscjeljivanja u teosomatskoj Kabali i duhovnu praksu. U svijesti ljudi tijelo i duša ostaju i nadalje odvojeni kao dvije različite stvari i u tome ih podržava naslijeđe europske intelektualne tradicije, ne samo znanstvene nego i duhovne. Po Descartesu duh (res cogitans) i tijelo (res extensa) su dvije odvojene supstancije u kojima se procesi odvijaju paralelno; po Spinozi duh (mens) i tijelo (corpus) su jedna te ista stvar viđena čas pod vidom kogitacije , čas pod vidom ekstenzije; u znanstvenoj psihologiji događaji u tijelu – fiziološki procesi, uzrok su psihičkim stanjima. U kršćanskoj teoriji duh i tijelo su tako razdvojeni da duh mora potisnuti tijelo da bi čovjek postao slobodan .

U knjizi pokušavamo pokazati da fizičko tijelo nije naprosto najniža razina čovjekova bića, nego da se i ono pojavljuje na sve finijim razinama egzistirajući paralelno s razinama duše. Štoviše, pokazat ćemo da je moguća i praksa na tim finijim razinama tijela. Vjerujemo da ćemo na taj način nadići dihotomiju duše i tijela i time sadržajima duše dati snagu zbiljskog postojanja, a tijelu dati sadržaje koji nadilaze puko fiziološko funkcioniranje, tako da ono ne bude tek ono životinjsko u čovjeku.

Osim teorijskih razmatranja knjiga razmatra i mogućnosti primjene u svakodnevnom življenju, u iscjeljivanju i u duhovom životu. Za bilo koju primjenu nekog učenja potrebno je dobro ovladati teorijskim postavkama tog učenja, stoga čitatelju preporučujemo da se najprije upozna s učenjem Kabale i to one koja od čitatelja traži ozbiljnost i trud u čitanju knjiga. Ne postoji kratki, mehanički i lagodan put u Kabalu; ona zahtjeva vjeru u Boga kao najviši um i snagu koja stvara i održava svijet. Zahtjeva aktivno zaživljavanje teorijskih postavki duboko u sebi, na način autentičnog intimnog doživljaja.

Miljenko Brkić

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/brkic4.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com