“Pisma”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Digitalnu knjigu “Pisma”, Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:

PREDGOVOR

Pred hrvatsko čitateljstvo postavljaju se dvije knjige mojih Pisama koja su nastajala do 2010 godine.

Dakle, u toj prepisci nema nikoga sa portala www.magicus.info kod kojega sam prisutan već duže vremena niti bilo koga sa Facebook-a. Sva je ta prepiska nastala do 2010. godine dakle prije Magicusa i uglavnom je riječ o ljudima koji žive u Australiji, ima nešto Hrvata i Splićana.

Nakon te 2010. nisam pravio fajlove sa pismima, jer sam jako puno pisao pisama pa je onda toga bilo previše, meni je danas žao što tu nema Jadranke Varga, Dijane Jelčić pa nema Sander Vulin pa nema arheologa Arsena Duplančića iz Splita, pa onda onih ljudi sa “Ruđera Boškovića” i drugih, ali nema veze, meni je bilo važno, da se predstavi možda samo jedan manji segment te prepiske kako bi čitateljstvo imalo uvid u karakter i te moje literarne gradnje, ali bez velikih ambicija da to bude kao što je na primjer prepiska Ruđera Boškovića, daleko od toga, nego više da se istakne jedan običan život sasvim običnih ljudi koji su igrom slučaja i igrom sudbine dospjeli u daleke zemlje, ali koji su još uvijek živo prisutni u životu svojih domovina, eto to mi je bilo stalo.

Pa onda, naravno, meni je žao da nema prepiske niti sa mojim izdavačem gospodinom Grbac Nenadom sa portalawww.digitalne-knjige.com iz Zagreba.

Ja se samo nadam, da će jedan takav dokument biti objavljen u dogledno vrijeme i na taj način učiniti dostupnima sve dileme koje su pratile autora i izdavača prilikom realiziranja mojih Sabranih djela.

Srdačno iz Adelaidea,

Anno domini 10.01.2018. Zlatan Gavrilović Kovač

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/