“Granice nesanice”, Ive Mije Andrića

Digitalnu knjigu “Granice nesanice”, Ive Mije Andrića, predstaviti ćemo vam uz pomoć recenzije knjige:

SPOMENICI PARADOKSIMA EGZISTENCIJE

“Vrijeme radi za mudre i pametne ljude,a budalama ostaje da vode ratove i ruše ono što dobri i vrijedni stvore i izgrade.”

(Ivo Mijo Andrić)

Veliki entuzijasta, Ivo Mijo Andrić, čovjek impresivnog stvaralačkog opusa, osvjedočeni poznavalac regionalnog satiričnog stvaralaštva, realizovao je svoju originalnu, interesantnu i vrijednu ideju i ponudio čitaocima “Zbornik hrvatskih i crnogorskih aforista”. Nesumnjivo da je autor u ovaj projekat ušao sa najboljom namjerom i osvjedočenom kompetitivnošću da ljubiteljima aforizma podari kvalitetan i sveobuhvatan zbornik aforističkih iskaza velikog broja autora sa ova dva geografski razuđena prostora. Poduhvat je, svakako, zahtijevao svojevrsno uporno i vremenski obuhvatno rudarenje i kopanje po velikom broju enciklopedija, antologija, leksikona, autorskih knjiga, novina, časopisa u papirnoj i elektronskoj formi, raznih publikacija, društvenih mreža i slično da bi, u krajnjem, sve ishodovalo jednom kvalitetnom, sveobuhvatnom i dobro ukomponovanom cjelinom, bez značajnijih raskoraka u broju odabranih aforizma po autorima i bez nekog naglašenijeg korišćenja geografskog ključa, te uz poštovanje abecednog kriterijuma u redoslijedu autora. Na ovaj način izbjegnuta je bilo kakva vrsta favorizaciie i prisustvo eksplicitnog vrijednosnog suda o autorima, već je potencijalnom čitaocu prepušteno da u obilju ponuđenog aforističkog materijala pravi svoje lične preferencije.

U prezentiranom Zborniku uočljiva je sva raznovrsnost aforističkog stvaralaštva koja je najčešće zasnovana na generacijskoj raznolikosti, polaznim ideološkim viđenjima, osobenom autorskom pečatu i (mada najmanje) geografskim određenjima. U ovako širokom izboru i obuhvatu svakako je prisutan i skoro neograničen tematski dijapazon, prvenstveno ali ne i samo, inspirativno hranjen koloritnom stvarnošću ove dvije države sa svim tranzicijski prepoznatljivim apsurdima i posrnućima. Autor se prilikom izbora, u najvećoj mogućoj mjeri, rukovodio elementarnim načelima i parametrima koje svaki aforizam mora da posjeduje kao što su: duhovitost, artizam, estetska i semantička svojstva, originalnost u ideji, aluzivnost, kreativnost, metaforičnost, mudrost, pouka i slično. Uočljivo je da autor u svom odabiru posebno preferira aforizme koji na najbolji način zadovoljavaju dva esencijalna određenja ovog oblika literarnog stvaralaštva “sažetost” i “paradoksalnost” koji su istovremeno njihov svojevrsni “genusproximum” i ” diferentiaspecifica”. U velikom broju odabranih aforizama prisutan je i naglašen estetski efekat, čime se dodatno osvjedočava ona Ničeova misao da je aforizam “lirika intelekta” , odnosno po Martinu Kaselu “svemir u kapljici vode”, što u čitalačkoj percepciji dodatno pojačava umjetnički doživljaj.

Siguran sam da će “Zbornik hrvatskih i crnogorskih aforista”, u kome je zastupljeno više od 150autora iz Hrvatske i Crne Gore, sa oko 2000 probranih aforizama, naići na pozitivnu čitalačku recepciju ne samo zbog kvaliteta i obilja odabranih aforizama, već i zbog toga što će to, kako sam autor u predgovoru naglašava biti “jedan je od stupova koji učvršćuje mostove suradnje među piscima i narodima kojima oni pripadaju”. Moguće je da se u podacima vezano za ovako veliki broj zastupljenih autora, potkrala i neka greška, nenamjerna sigurno, a što se onih “pravih” grešaka tiče, ne reče li Lec “greška postaje greška kada se rodi kao istina”.

Pljevlja, 16.12.2023.g. Milenko Miro Šarac

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/andric29.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com