Knjiga dana – “Vražja divizija”, Borisa Golića

Knjiga dana – “Vražja divizija”, Borisa Golića

Razgovarajući o tome s prijateljem Bambijem autor se prisjeti da je teti iz Berlina obećao da će otići u Ukrajinu i istražiti sudbinu svog djeda, koji je 1915. godine dobio poziv za mobilizaciju u četrdeset i drugu domobransku pješačku diviziju, koja se zvala i Vražja divizija. Ratovao je samo u Ukrajini i otad mu se gubi trag. Nakon svega, nije se saznalo dali je poginuo, pobjegao ili preživio.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/golic2.php