Knjiga dana – “Kritike”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Kritike”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Dakako da se u ovoj knjizi objavljuju prvi puta kao cjelina mada je književna kritika bila od iznimnoga interesa tijekom cijeloga moga filozofskoga rada. Ispitivanja koja su ovdje iznesena protežu se navlastito na fundamente filozofičke kritike koja se uklapa u sustavno jedinstvo filozofije kojoj su načela zacrtana u mojim ranijim radovima posebno u Kozmologiji zlatnoga prstena.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php