Knjiga dana – “Okovano vrijeme IV (nautički dnevnik)”

Knjiga dana – “Okovano vrijeme IV (nautički dnevnik)”

Konačno hrvatsko čitateljstvo treba upozoriti da ove NAUTIČKE ZABILJEŠKE jesu notes koji pored australskih prilika koje se odnose na period 2009-11 u sebi sadrži i kratke autorove navode koji se odnose na balkanske prilike u proteklim godinama rata i poratnim mirnodopskim stanjem tako da se kompletira jedna cjelina koja ima navlastito individualni karakter koji stoji u svezi sa mojim osobnim životnim prilikama i prošlošću Hrvatske.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php