Knjiga dana – “Pisma”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Pisma”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Pred hrvatsko čitateljstvo postavljaju se dvije knjige mojih Pisama koja su nastajala do 2010 godine. Dakle, u toj prepisci nema nikoga sa portala www.magicus.info kod kojega sam prisutan već duže vremena niti bilo koga sa Facebook-a. Sva je ta prepiska nastala do 2010. godine dakle prije Magicusa i uglavnom je riječ o ljudima koji žive u Australiji, ima nešto Hrvata i Splićana.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php