Knjiga dana – “Lanterna plinska”, Vjekoslava Majera

Knjiga dana – “Lanterna plinska”, Vjekoslava Majera

Majer se u književnosti javio u doba prevlasti ekspresionizma, po završetku Prvoga svjetskoga rata (prvu pjesmu, naslovljenu Dan, objavio je 1919. u časopisu Luč), pa su u ranoj fazi njegova pjesništva vidljiva obilježja toga stila.
Svi važniji recenzenti Majerove poezije (Nikola Milićević, Tomislav Sabljak, Frano Alfirević, Nedjeljko Mihanović) naglašavaju dva konstitutivna tematsko-motivska elementa: socijalni i urbani. U socijalnim pjesmama obrađuje, narativnim i deskriptivnim stilom, društvene probleme, najčešće ljude s ruba društva.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/majer.php