Knjiga dana – “Nebo makovima obasuto”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Nebo makovima obasuto”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Iz cvijeta života otkidamo tek izrasle latice i želimo ih baciti pred nekoga za koga mislimo, da je baš ta osoba za nas. Treba zastati, jer kompas života često ne pokazuje u tom smjeru i čovjek se okreće tamnoj strani duše, a kako se samo lako može prijeći ta tanka crta između tamne i svijetle strane tame! Neki ljude vole tamu, jer oči duše im nisu preosjetljive, a ružin grm još uvijek skriva tajnu paukove mreže u koju ga upliće zov divljine.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php