Knjiga dana – “Poremećaj intelektualnih i kognitivnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih ratnih veterana”, Slobodana Pavlovića

Knjiga dana – “Poremećaj intelektualnih i kognitivnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih ratnih veterana”, Slobodana Pavlovića

Rukopis pod naslovom “Poremećaj intelektualno – kognitivnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih ratnih veterana” autora Slobodana Pavlovića, obuhvata 108 kartica teksta organizovanog u 30 poglavlja sa devet slika, jednom tabelom i listom upotrebljenih referenci. Tekst je logično raspoređen i uklopljen u dvije velike cjeline koje bi mogli označiti kao (1) sumarni teorijski pregled neuropsihološkog pristupa funkcionisanju centralnog nervnog sistema u oblasti intelektualnih i kognitivnih procesa i (2) istraživački dio u kojem su prikazani odgovarajući dijelovi vlastitog istraživanja koje je autor proveo u okviru svoje doktorske disertacije “Kognitivno-emocionalne promjene kod ratnih veterana sa razvijenim PTSP nakon rata u Bosni i Hercegovini”(2003).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic3.php