Knjiga dana – “Povijesna lutanja”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Povijesna lutanja”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga ”Povijesna lutanja”, koja se predstavlja hrvatskom čitateljstvu, zbirka je manjih eseja iz naše političke povijesti. U tom smislu ona predstavlja jedan element u ukupnom ciklusu radova, koji su se odnosili na spomenutu tematiku, a koji su objavljeni na portalu www.digitalne-knjige.com u Zagrebu, prije svega usrdnošću i razumijevanjem glavnoga urednika i izdavača gospodina Grbac Nenada. Znači, ova knjiga promatra događaje, koji su imali manje ili više izravnih dodira sa ratnim stradanjima u vremenu Domovinskoga rata sa referencijama na aktualna zbivanja.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php