Knjiga dana – “Krugovi na površini”, Milana Rupčića

Knjiga dana – “Krugovi na površini”, Milana Rupčića

Stihovi Milana Rupčića stvaraju galeriju umjetničkih slika koje otvaraju dušu čitatelja i bude emocije. Veličanstvena priroda Rastoke, u kojoj je odrastao, oblikovala ga je, prvenstveno kao čovjeka, a onda i kao vrsnog umjetnika: …Utkala si ljubav prema prirodi / smisao za lijepo i skladno / i brižnost o drugima i slabima…

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/rupcic.php