Knjiga dana – “Književna kritika”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Književna kritika”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Ova knjiga koja je nastala u najnovije vrijeme u Adelaideu predstavlja peti dio moje Kozmologije zlatnoga prstena i ima podnaslov Književna kritika kao astronomija. Ili pak šire literaturologija kao astronomija. I iz samoga ovoga naslova jasno se vidi da ona u svome sadržaju ima u vidu predmete koji su podjednako bliski i literarnoj znanosti kao i astronomiji. Može izgledati čudno da je na jednom mjestu riječ o predmetima koji se povezuju sa dvije znanosti za koje se odvajkada držalo da nemaju ničega srodnoga između sebe.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php