“Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Digitalnu knjigu “Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena”, Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo uz pomoć predgovora knjige:

PREDGOVOR KNJIGE NEKI POJMOVI KOZMOLOGIJE ZLATNOG PRSTENA

Ova knjiga ima naslov “Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena” i kao što se iz samog naslova vidi, riječ je o pojmovima koji su uvedeni u tu kozmologiju, a koji nisu bili dovoljno objašnjeni ili su pak nedostajali navodi drugih mislilaca.

Razlog tome ležao je u činjenici, da sam raspravljao probleme prema svom vastitom sjećanju, dok na koncu nisam došao do izvora koji su bili neophodni kako bi se navedene teze potkrijepile. Sada je to u najvećem i najbitnijem smislu napravljeno. Veliki broj ovih pojmova odnosi se na filozofiju Kanta i Tesle pa iako je naizgled riječ o stvarateljima koji se umnogome razlikuju, moja intencija je bila da pokažem dodirne točke kod oba autora i da predstavim neke svoje projekcije i solucije problema koji su tu postavljeni.

Tako je uostalom i nastala “Kozmologija zlatnoga prstena” kao rezultat višedecenijskih napora oko Kanta i Tesle pa onda nije čudno, da se u ovoj knjizi često referira tematika koja se odnosi na njihovo djelo. To je bilo nužno, jer se meni čini kako nije moguće shvatiti ovu kozmologiju, a da se prethodno nema uvid u najvažnje stavove njihove filozofije. Možda je malo čudno, da se ovdje i o Tesli govori kao filozofu, jer se on uglavnom bavio tehničkim problemima, ali je kod njega moguće pronaći tekstova ili pak dijelova njegovih dnevnika i bilješki koje imaju duboko filozofsko značenje. Pored činjenice, da neki njegovi patenti imaju dublje značenje i predstavljaju simbolička riješenja fundamentalnih kozmoloških pitanja kao što je to na primjer Kolumbovo jaje koje se odnosi na obrtno magnetsko polje. Također je činjenica, da je cijelom Teslinom djelu ipak nedostajao jedan važan dio koji se odnosi na kozmološka pitanja s obzirom kako su njegova tehnička rješenja implicirala filozofske odgovore ili su pak kozmološka pitanja poticala na tehničku izvedbu i riješenje fundamentalnih metafizičkih pitanja kao bazičnih.

Ova osnovna metafizička pitanja proizilazila su iz samoga života ovoga velikoga našega čovjeka i njegove velike bliskosti sa prirodnim fenomenima sa kojima se od malih nogu susretao u svojoj rodnoj Lici. Mnogo decenija kasnije on je tu snagu i ljepotu prirode otkrio u Coloradu pa stoga ne začuđuju njegove nadahnute riječi o toj ljepoti u njegovim dnevnicima iz Colorado Springsa.

Postoji također i kod Kanta i kod Tesle jedan imanentan razvoj ideja koje se razvijaju u milenijskim rasponima od prvim predsokratičkih filozofa i Aristotela do njihova vremena i ja općenito mislim, da nije moguće sasvim dobro razumjeti intencije obojice ovih velikih ljudi, a da se ne uzmu prethodnici koji su stvarali u osvitu zapadne kulture i civilizacije To vrijedi i za Kanta koji se u pitanjima teleologije pozivao na primjer na Aristotela ili pak u slučaju Tesle koji se u pitanjima elektriciteta pozivao na Talesa i na Heraklita. Oboje su sljedbenici stare grčke filozofske škole dokazujući, da ona unekoliko predstavlja fundament cjelokupne europske civilizacije. Tu su također važna za kasniji razvoj i arapska nastojanja na kojima mi gradimo ovu kozmologiju, a koja su prenesena obrazovanoj Europi preko Sicilije i Španjolske od 10. stoljeća nadalje.

Tako je sumirajući na neki način sve ove tendencije nastala “Kozmologija zlatnoga prstena” kao jedan naš pokušaj, da iznađemo neka rješenja na pitanja koja postavljamo sebi već decenijama imajući u vidu suvremeni razvoj astronomije i metafizike, ali svagda u svezi s osobnim životom autora i njegovoga sina Ezre.

Mi smo možda imali veliku sreću, da smo za vrijeme Domovinskoga rata u Hrvatskoj i cjelokupnog balkanskog krvoprolića početkom i sredinom ’90.-tih godina prošlog stoljeća živjeli u Kraljevom vrhu, malenom zaseoku Kuleži na sjeverozapadnim obroncima Medvednice u Hrvatskoj, gdje smo stjecali naše prve i najdublje spoznaje o karakteru prirodnih fenomena kojima smo bili okruženi u našoj svakodnevnoj borbi za opstanak. Dakle, iz svih tih poticaja nastala je ova kozmologija koju predstavljamo poštovanom čitateljstvu na uvid i ocjenu.

I na kraju bi trebalo reći kako u svim ovim pitanjima kozmologije mi nismo vidjeli samo probleme prirodne matematičke znanosti ili astronomije koliko smo u tome vidjeli estetsku problematiku pa smo naša rapravljanja zaključili pitanjima teleologije ili pak pitanjima postoji li neka slijepa materija koja ne poznaje fizičku teleologiju i konačno obratili se teološkoj znanosti koja također nudi izvjesne pojmove o najdubljim tajnama prirode.

Zato ljepota prirode i ono što je prirodno lijepo tako visoko kotira u našoj slici temeljne kozmološke problematike, a koliko je to opravdan put, o tome neka sude mjerodavni suci.

Autor, Adelaide 17.11.2019.

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/