Knjiga dana – “Srce od papira” Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Srce od papira” Zlatana Gavrilovića Kovača

Ovih 41. epizodu događaja sa Vlahom Ezrom autor je sačinio kao stenogram koji je neznatnim doradama prezentiran ovdje kao literarni rad. Razlog zašto sam se poslužio ovim načinom predstavljanja leži u činjenici da mi kao porodica od siromaštva i neimaštine u ratnim uvjetima u Hrvatskoj i kao nova migracija u Australiji nismo imali dovoljno novaca da priskrbimo kameru ili fotografski aparat kako bismo zabilježili događaje sa vlastitim djetetom.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php