Knjiga dana – “Matematički leksikon za nematematičare”, Zlatka Šporera

Knjiga dana – “Matematički leksikon za nematematičare”, Zlatka Šporera

Ovom knjigom Šporer ponovo iskazuje svoje veliko pedagoško umijeće, objašnjavajući matematičkim nevježama, lako, ali precizno, pojedine matematičke pojmove u obliku leksikona. Tu je zgusnuta sva osnovnoškolska matematika, ali i niz termina iz srednjoškolske matematike. Opet je riječ o osebujnom načinu izlaganja, bitno potpomognutom ilustracijama i stripovima, mnogobrojnim asocijacijama i analogijama, kojima autor poučava čitatelja o važnim matematičkim pojmovima. Matematika se iskazuje kao zanimljiva, zabavna i nimalo komplicirana.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php