Knjiga dana – Akrostih”, Atifa Kujundžića

Knjiga dana – Akrostih”, Atifa Kujundžića

Kao “neiscrpna građa za razmišljanje i posmatranje”, žena je i kod Atifa Kujundžića, u njegovoj zbirci pjesama Akrostih, apostrofirana uglavnom na taj himerički, posmatrajući način. I mada, u emotivno – događajnoj kontekstualizaciji (pjevanjem slikane svakodnevnice autora), naizgled stojimo pred stihovanom deskripcijom niza konkretno-iskustvenih emocionalnih zanosa, ipak se, cum grano salis, kao bliža metafizičko-antrpološkoj istini…

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene knjige, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic4.php