“5EBI-FM Adelaide”, Zlatana Gavrilovića Kovača

Digitalnu knjigu “5EBI-FM Adelaide”, Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:

Predgovor knjige 5EBI-FM Adelaide

Predavanja koja čitalac ima pred sobom objavljena su na državnoj radio stanici 5 EBI- FM 103.1 Mz, a samo manji dio njih objavljen je na radio stanici PBI-FM 89.7 Mz i to na bosanskom jeziku, i u jednom prilično velikom radijusu od više od 100 milja koji je pokrivao najveći dio naselja Južne Australije. Ova izlaganja nekih problema islamske znanosti i filozofije na državnim radio stanicama bila su omogućena unutar cjelokupne australske politike multikulturalizma koja u Australiji otpočinje sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća iz potrebe da različite etničke i jezičke grupe, a njih je u Australiji vise od 40 takvih, nastave djelovati unutar vlastite kulturne i filozofske tradicije, iz tradicije zemalja matica iz kojih ljudi potječu prožimajući se, naravno, sa specifičnim momentima australskog društva koje i samo na sebi nosi još uvijek tragove britanskog kolonijalizma i u novije vrijeme, američkog univerzalizma i, konačno, bogatog migrantskog šarenila koje je unijelo značajne promjene u Australsko društvo od kraja Drugog svjetskog rata posebno.

Ova predavanja nastala su uglavnom za potrebe bošnjačke etničke skupine zahvaljujući činjenici da bošnjačka dijaspora samo u Južnoj Australiji, u Adelaideu uglavnom, broji gotovo 4000 duša. Ova dijaspora naglo je narasla zahvaljujući ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji sredinom 90-tih godina, a porazno stanje fakata u suvremenom Bosanskom društvu čini da ova dijaspora sve više i više narasta tokom godina. I s obzirom na ove fakte pojavila se potreba da se iznesu neka bitna pitanja islamske filozofije koja ni samim Bošnjacima nisu toliko poznata, a kako bi ih se još više uvjerilo da je njihova pravedna borba za opstanak na Balkanu zapravo samo dio opće kozmičke drame i, u krajnjoj konzekvenci, vječne borbe Svjetlosti i tame. I ta se borba ne vodi samo u Kozmosu ili Društvu nego i u nama samima i to Sufijsko uvjerenje o iskorjenjivanju osobnog zla u nama samima i jedna ispovijest u tom pravcu i doživljaj te borbe bilo je ono do čega je meni bilo stalo u radijskim prezentacijama koja su trajala gotovo pune tri godine.

Zato vrijednost ovih radio prezentacija nije bila samo u isticanju bitnih momenata razvoja islamske filozofije i znanosti nego i praćenje, analiziranje i kritičko sagledavanje događaja u Bosni koje je pokrivalo vrijeme od Juna 1999 do Juna 2002, dakle, vrijeme dramatičnih raspleta i punih Istina koje su bile bitne u sagledavanju sudbine bošnjačkog naroda u Bosni u jednom zapravo prilično negativnom i predrasuda punom okruženju. U pripremanju ove knjige ja sam se , naravno, zadržao samo na teoretsko filozofskim prilozima jer bi puni štampani prilozi objavljeni na ovim radio stanicama bili previše obimni.

Drugi vrlo važan moment koji se odnosi na ova predavanja jest taj da je to bilo zapravo izlaganje kritike stavova Bertranda Russella iz njegove POVIJESTI ZAPADNE FILOZOFIJE i ta se kritika odnosila na ona njen dio koji posebno tretira Muhamedansku kulturu i filozofiju. Ova kritika Bertranda Russella nije pratila sve aspekte arapske znanosti i filozofije, jer je to naprosto nemoguće, nego se zadržala na nekim aspektima islamske matematičke znanosti i astronomije sto je bilo i posve dovoljno. Drugim riječima rečeno, ova predavanja bila su zapravo izlaganje jedne teze ali pred jednim vrlo autoritativnim mentorima i zahtjevnim auditorijem. S obzirom na ove namjere ja sam bio upućen na prilično skromne izvore Državne Biblioteke u Adelaideu i Biblioteke Bar Smith Adelaidskog Sveučilišta. Konačan ishod ove kritike može biti sagledan samo od dobronamjernog čitaoca.

Dr Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 25.06.2002.

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/