Knjiga dana – “Još te čekam ljubavi”, Zvonka Vugrinovića

Knjiga dana – “Još te čekam ljubavi”, Zvonka Vugrinovića

Pjesme koje se nalaze u ovoj zbirci su stvarane kroz dugi niz godina, ukupno preko dva desetljeća. Jedna po jedna. Nikada nisam pisao dvije ili više pjesama odjednom. Činilo mi se da je nakon svake pjesme trebalo određeno vrijeme da sazrije nova ideja, pa su razmaci pisanja bili relativno dugi. Uvijek se prvo stvorila ideja o kojoj sam razmišljao. Ona je sazrijevala i stvarala osjećaje koje sam pretvorio u stihove.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/vugrinovic.php