Knjiga dana – “Okovano vrijeme II”, (Kako su Zlatana cijelu noć jahale vještice), Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjiga dana – “Okovano vrijeme II”, (Kako su Zlatana cijelu noć jahale vještice), Zlatana Gavrilovića Kovača

Ova zbirka priča zapravo su šaljive zgode iz susreta sa raznim ljudima koje sam imao tijekom dugog perioda još od Dubrovnika gdje sam rođen pa do danas u Australiji. Moja namjera je bila pokazati, možda, karakter i fizionomiju tih ljudi kroz šaljivu stranu života jer nam ove ozbiljne ne manjka i jer smo je siti nakon dugog perioda stradanja kojim bijasmo svi mi izloženi u Velikom Balkanskom Ratu koji je trajao prilično dugo, a u neku ruku traje još i danas.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php