Moj prvi tekst

Moj prvi tekst je objavljen 1976 godine u časopisu svih Splitskih srednjih škola ‘’Srednjoškolac’’. Ja sam dakle imao 17 godina i pohađao sam treći razred…