“Suvremeni hrvatski realizam – 2. dio”, Zlatana Gavrilovića Kovača

“Suvremeni hrvatski realizam – 2. dio”, Zlatana Gavrilovića Kovača – Nova knjiga na portalu www.digitalne-knjige.com

Digitalnu knjigu “Suvremeni hrvatski realizam – 2. dio”, Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo uz pomoć predgovora knjige:

RIJEČ AUTORA

Pred hrvatsko čitateljstvo postavlja se drugi dio knjige “Suvremeni hrvatski realizam” koji je nastao u posljednjim godinama, a većinom je već objavljen na portalima: www.digitalne-knjige.com iz Zagreba, na portalu https://blog.dnevnik.hr/ i na portalu www.magicus.info.

Ovo je, kao i Prva knjiga, zbirka od nekih dvadesetak eseja, recenzija i osvrta na djela mladih pjesnika i pisaca iz Hrvatske za koje smo već ranije rekli, da pripadaju pravcu suvremenog hrvatskog realizma i kao što je uglavnom poznato, tu je literaturu pratila i jedna teorijska Kritika koja je inzistirala na principu životne istine, odnosno na zahtjevu da literaturu, po svom osnovnom određenju, karakterizira zahtev za životnom istinom.

Ovaj se zahtjev za životnom istinom razlikuje od klasične teorije odražavajućeg realizma koji je suvereno vladao u doba socijalizma gdje se smatralo, da su zadaci umjetnosti vjerno odražavanje objektivnih socijalnih i političkih kretanja pa se onda govorilo kako treba zadovoljiti princip subjektivnog odražavanja objektivne stvarnosti.

Postojale su jako sofisticirane filozofije i estetike koje su radile na ovom programu i jedna je svakako velikog Georgiya Lukacsa koji je u tom pogledu dao značajne doprinose marksističkoj estetici i uopće čitavoj filozofiji. Jugoslavenska se literarna Kritika koja je nastajala nakon sukoba sa Informbiroom 1948. godine uglavnom s užasavanjem odnosila prema ovoj teoriji odraza pa je blatila i svaku najmanju pomisao na onu teoriju koja je govorila o literarnom odražavanju socijalne i političke zbilje i ja općenito mislim, da je to bila jedna velika greška jugoslavenske literarne i umjetničke stvarnosti, da je svaki oblik realizma bio proglašavan teorijom odraza i dogmatskim vulgarnim poimanjem literature koja je svojstvena isto tako dogmatskom i vulgarnome dijalektičkom materijalizmu. Da čovjek pukne od smijeha!

Međutim, ovoj kardinalnoj filozofskoj tendenciji kod nas nije bila suprotstavljena nikakva bolja solucija tako, da nije čudno kako smo u umjetnosti u Jugoslaviji bili svjedoci svojevrsnog kulturnog barbarizma koji je postupno prevladao i oformio ono što je Vidmar nazvao “kulturnim banditizmom”, jedno krajnje primitivno stanje duhovnog vakuuma u kojem su postojali kaubojski filmovi na podlozi tobožnje socijalističke revolucije u kojima je slavljen i hvaljen titoistički poredak i primitivni patrijalhalni mentalitet autoriteta vođe.

Sa druge pak strane svaka religijska umjetnička tvorevina ili one koje su imale religijske motive i teme bile su sankcionirane kao neprijateljske novom režimu i poretku pa onda nije čudno, da je svako religijsko uvjerenje bilo proganjano kao antidržavno i u toj jednoj nemogućoj situaciji nedostatka osjećaja za socijalni realizam kao i za religiozna uvjerenja ljudi nastala je brojna fikcionalistička literatura koja je čitavu stvarnost Hrvatske predstavljala uglavnom na jedan nakaradan način, s to radi i dan danas.

I ova dominantna tendencija nije svojstvena samo našem prostoru, nego je svojstvena čitavom prostoru Balkana koji živi u jednoj diktaturi novog primitivizma i nadrealizma bez obzira radilo se o Abdulahu Sidranu, Mirku Kovaču ili Emiru Kusturici ili Lordanu Zafranoviću, a ima toga šljama na svim stranama i nitko danas nije pošteđen ove naše stvarnosti koja već decenijama uveseljava kulturni svijet Europe i Amerike.

Jedan pokušaj, da se izađe iz ovih dilema svakako su i ove dvije zbirke kratkih eseja i literarnih Kritika koje se odnose na mlade hrvatske pjesnikinje i pisce koji uglavnom tvore jezgro novog literarnog realizma kod nas, pored još nekih eseja koji se odnose na likovno stvaralaštvo kao i na ono dramsko, ali koje kao poveznicu imaju upravo ono što smo mi nazvali zahtjevom za životnom istinom, dakle, jedan novi realizam koji je primjeren novim socijalnim i političkim prilikama kapitalističke zbilje u nas.

Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide 29.12.2019.

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/