Nova knjiga na portalu www.digitalne-knjige.com


Zbirku poezije “Eho poezije”, Jadranke Varge i Ivana Dragičevića, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:

RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE “EHO POEZIJE” JADRANKE VARGA I IVANA DRAGIČEVIĆA

Nalazimo se pred novom zbirkom poezije hrvatskih pjesnika Jadranke Varga i Ivana Dragičevića kojoj je naslov”Eho poezije” i kao što sam naslov upućuje, riječ je o zbirci gdje pjesnici ispredaju svoju poeziju kao eho jednoga i drugoga i po tome svakako predstavljaju novum u novijoj hrvatskoj poeziji. To je pretežito poezija protkana pitanjima o smislu i zagonetnosti života, ali život nije ovdje shvaćen apstraktno i uopćeno.

Pjesnici hoće shvatiti život u njegovoj punoj konkretnosti, oni kao da ne žele pretočiti život u čistu misaonu stvar kao da bi bio ens rationis. Naprotiv, ovdje se radi o tome, da se život shvati, misli i predstavi u njegovoj punoj konkretnosti i iz njega samoga, a život se u punoj konkrenosti očituje i shvaća u živom i iz živoga. To živo je u svakom trenutku nešto individualno i određeno pa uvijek je stvarno u konkretno.

Znači, ono što je ispoljavanje onoga što se u sferi ljudskog svijeta svagda događai što kao takvo omogućuje prostorno vremenski određeno zbivanje je ispoljavanje strukture mogućnosti čitavog zbivanja u ljudskom svijetu, a to znači razložiti ili predstaviti život u njegovoj punoj konkretnosti iz njega samoga, a u takvoj punoj konkretnosti nalazimo život samo u onome živom, a što je to živo, što je dato u punoj konkretnosti i što je očevidno i razotkriveno kao život.

To je- samo čovjek i to je individualno konkretno određeni čovjek u svojim faktičkim vremensko-prostornim određenim odnosima prema drugim ljudima i prema stvarima.To je, dakle čovjek, u životnome tijeku, on obrazuje jedan sklop čije su granice rođenje i smrt i tom postojanju pripada svojstvo neprekidnog trajanja.

U životnom tijeku sadržana je i odredba vremenitosti života. Izraz “tijek” upravo i izražava i označava samo vremenitost života. Međutim, vrijeme nije samo uzastopnost ili istovremenost trajanja, to nije samo protok vremena.

Konkretno, vrijeme se sastoji u neumornom odmicanju sadašnjosti u kome sadašnje neprestano postaje prošlost, a buduće sadašnjost, ali je ono realno, to je ispunjenost realnošću i ono postoji kontinuirao i za svagda, dok se ono što sadržava sadržaj doživljenog stalno mijenja

“Brod našega života nosi, da tako kažemo neka bujica koja stalno nadire, a sadašnjost postoji uvijek tamo gdje mi na tim valovima živimo, patimo, hoćemo, sjećamo se, ukratko tamo gdje doživljavamo u punom opsegu naše stvarnosti, ali ta nas bujica stalno nosi dalje i u istom ovom trenutku u kome buduće postaje sadasnje, sadašnje već tone u prošlost.”

(Dilthey, Izgradnja povijesnog svijeta u duhovnim znanostima, str.142)

Tako je kod naših pjesnika riječ o životu i njegovom tijeku i kako doživljavamo taj protok vremena i što on za nas znači.

Prema tome, ova bi zbirka poezije bila i zbirka refleksivnih pjesama o fundamentalnim našim životnim pitanjima, a koliko se uspjelo vjerno u predstavljanju tih fundamentalnih pitanja, koliko se ta slika doživljenog čini prezentnom, tu ocjenu prepuštamo samom cijenjenom čitateljstvu.

U svakom slučaju riječje o jako zanimljivom pokušaju, da se na jednom mjestu saberu i predstave najzanimljivija pitanja poezije koja je ovdje shvaćena kao eho života samoga.

Dr Zlatan Gavrilović Kovač, književnik. Adelaide, 12.05.2019.

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub i PDF formatu (formati namijenjeni čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/ehopoezije.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/