Knjiga dana – “Postajući svetim duhom kršten – kršćanin II”, Sv. Lare Lućin

Knjiga dana – “Postajući svetim duhom kršten – kršćanin II”, Sv. Lare Lućin

Željela bih da moja knjiga bude uvijek besplatna na internetu, tako ako je netko i odluči tiskati, bude besplatna i da se ne profitira na račun knjige. Knjiga je namijenjena čovječanstvu i meni je najvažnije da bude čitana. Da se previše ne ispravlja i ne nadodaju slična značenja određene riječi jer sve su riječi odmjerene s razlogom i presuđeno da bude tako napisano.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/lucin5.php