Knjiga dana – “Ka filozofiji I.”, Branka Milića

Knjiga dana – “Ka filozofiji I.”, Branka Milića

Zbirka filozofskih tekstova koja se nalazi pred vama plod je dugogodišnjeg rada u vaspitno – pedagoškom radu, gde je bilo uvida u nedostatak odgovarajuće literature, a sa druge strane zbirka tekstova je prilagođena nastavnom planu i programu tako da prati određenu strukturu. Zbirka započinje uvodom u filozofiju, razmatra pojam filozofije, njenu sistematiku i same početke filozofskog promišljanja sveta ili bivstva.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/milic7.php