Odnos erotike i Kabale! (iz knjige “Eros i Kabala”, Miljenka Brkića)

Erotski (ili spolni) život je jedna od temeljnih sastavnica ljudskog življenja, uostalom i neophodna za održanje života. Spolni život je uzrok nastanka novog života, ali za ljudska bića u fazi zrelosti i jedan od razloga življenja. Teško je dati jednu cjelovitu sliku događanja u čovjekovoj spolnosti što podrazumijeva seksualnost među mladima, spolni život odraslih, život u braku, odgoj djece, i sl., ali nepobitno je koliko je spolnost važna i koliko puno vrijednosne dezorijentacije postoji u spolnom životu ljudi. Ova knjiga ne želi biti panacea za sve probleme spolnog života današnjice, ali svakako može pripomoći boljem razumijevanju spolnosti ili erotike u ljudskim životima. To razumijevanje može proizaći samo iz ozbiljnog istraživanja odnosa između Kabale i erotike.

Radi čega govoriti o odnosu erotike i Kabale?

Ljubav je sjedinjavanje sa svime, ona nije samo težnja k cjelini, ljubav je ono što stvara cjelinu. Ljubav stoga nije rezervirana samo za spajanje nekih dijelova unutar cjeline, nego svih dijelove cjeline. Specifična Kabala praksa (jihudim u trećem poglavlju) usmjerena je na sjedinjavanje unutar fiziologije tijela, duševnih moći, vrlina, Božjih atributa. Naziv poglavlja kabalistička praksa erotike označuje govor o erotici iz očišta Kabale. U četvrtom poglavlju govorimo o ljubavi iz perspektive Božje, a u petom nastavljamo tako da razmatramo jedan važan biblijski spis „Pjesmu nad pjesmama“ u kojem ljudska erotska ljubav služi kao alegorija za ljubavni odnos čovjeka i Boga.

Naziv „Kabala“ dolazi od korijena קבל (KBL) što znači primiti, u smislu primiti naslijeđeno učenje. Kabala pripada duhovnoj tradiciji judaizma i sastoji se kako u snagosnom tumačenju dubljeg smisla biblijskih tekstova tako i u mističkom pristupu krajnjoj tajni postojanja svijeta i čovjeka. Mistički pristup je takav u kojem se duboko u sebi proživljavaju temeljne postavke nekog učenja. Glavni pojmovi u okviru Kabala učenja su:

En Sof*[1](en: bez, sof: granica, dakle: ono Bezgranično) često se koristi kao sinonim za Boga, ali En Sof prethodi bilo kojoj manifestaciji, ili bilo kojem biću. Božji atributi* su svojstva koja se pripisuju Bogu, a u Bibliji ih nalazimo u 1. Ljetopisa 29,11: Uzvišenost, Mudrost, Umnost, Milosrdna ljubav, Pravednost, Ljepota i sklad, Pobjedonosnost, Slava, Biti-svemu-temelj, Kraljevstvo. Emanacija* označuje proistjecanje Božjih atributa i njihovo manifestiranje na četiri razine svjetova (arba olamot): Acilut – svijet u kojem Bog izgovara buduća bića, naime po njegovoj riječi ona bivaju stvorena; Beria – svijet u kojemu Bog izvodi iz sebe snagu stvaranja (tvar i energiju)[2], onu snagu kojom će bića postati zbiljska; Jecira – svijet u kojem Bog izvodi iz sebe likove budućih bića kojima će oblikovati snagu koju je iz sebe izveo u svijetu Beria; Asija – svijet konkretnih pojedinačnih stvorenih bića koja su djelatna i u međusobnoj povezanosti i interakciji.

Tim razinama svjetova odgovaraju i razine duše:

Najviša razina duše je Jehida („jedincata“), to je duša koja teži sjedinjenju s Bogom kroz priljubljivanje (d’vekut, doslovno: priljepljivanje) i kroz praksu jihudim koja se sastoji u objedinjavanju Božjih atributa. Haja – duša na razini svijeta Acilut u kojem Bog govori, izgovara buduća stvorenja, govori čovjeku izdajući mu svoje zapovijedi, obraća mu se u vizijama proroka i sl. ; sam čovjek, ukoliko se uzdigne do te razine duše, obraća se Bogu u molitvi, razgovarajući s Bogom i slušajući Božji nagovor. Nešama – misaona duša koja reagira na energijska događanja u tijelu i okolišu i reagira tako što stvara misaone obrasce u funkciji vrednovanja dobra i zla (etičke vrline); Ruah – duša koja opaža čiste likove (likove kao takve nevezane za materijalna bića) i emocionalno reagira na njih; Nefeš – duša koja oživljuje organsko tijelo i upravlja fiziologijom tijela;

Sefiroti* (jednina: sefira) su temeljni pojam Kabale i označuju kanale, putove  kroz koje, ili u kojima se očituju Božji atributi na putu manifestiranja. Sefiroti se organiziraju u parcufime (parcuf = lice), možemo reći „obličja“ Božja koja imaju odlike osobnosti. To su Abba („Otac“), Imma („Majka“), Zeir Anpin („Malo lice“ ili „Sin“), Nukva („Kći“ ili Šehina – Božje prisustvo na Zemlji). Sefiroti, njih deset, organiziraju se u tzv. Stablo života (Ec Hajim) koje je simbolički prikaz položaja sefirota i njihova međudjelovanja.

Erotika u Kabali nije istovjetna erotici u judaizmu općenito. Erotika dolazi od grčke riječi eros što je ime jednog polubožanstva (ili demona zvanog Eros). U grčkoj filozofiji (poglavito Platonovoj) Eros označuje ljubav u smislu žudnje za cjelinom i što je viša razina na koju se Eros odnosi to je ljubav uzvišenija dok na najvišoj razini ne postane ljubav spram mudrosti. U židovstvu ljubav je usmjerena prema Bogu i čovjeku. Međutim u Kabali se ne govori o ljubavi općenito nego o onom vidu ljubavi koji je specifičan za Kabalu, koji proizlazi iz njenog temeljnog pojmovnog okvira, dakle deset sefirota i njihove emanacije kroz četiri razine svijeta (arba olamot).

Neovisno o Kabali postoji jedan etos spolnog življenja kodificiran u židovskom pravu (Halaka) i Talmudu. Kabala nastoji istražiti i izraziti pravo obličje erotskih doživljaja što znači traži onaj sadržaj erotskog koji predstavlja njegovu bit. Ona se može izvesti iz temeljnih načela same Kabale i to iz dva očišta:

Prvo se odnosi na to kako iz učenja Kabale razumjeti erotiku – 2. poglavlje ove knjige, a drugo istražuje praksu erotike u Kabali – 3. poglavlje ove knjige. U samoj Kabali riječ „erotika“ upućuje na praksu jihudim što znači postupak objedinjavanja nasuprotnih vidova Božjih atributa kroz sve razine svjetova i duša. Na najvišoj razini riječ je o sjedinjavanju Boga kao stvoritelja – muško načelo, i njegove Šehina – žensko načelo, a zapravo je riječ o Božjoj prisutnosti u ovom svijetu.

Knjiga pokušava otkriti smisao erotike, zapravo bit onog erotskog, kao nečeg što pripada višim svjetovima. Tako govor o erotici biva transponiran u priču o istinoljubivosti (hebr: emet) u svijetu Beria; u priču o Božjem govoru u svijetu Acilut; o erotskom životu Adam Kadmona. Događaj „spolna sveza“ prelazi time u događaj jihudim; a događaj jihudim koji je čisto duhovne naravi prikazuje se – naročito u knjizi Zohar[3] – događajima iz svijeta Asija (ovaj fizički svijet), dakle, spolnom vezom muškarca i žene. Dajemo primjer iz Pjesme nad pjesmama:

„Poljubi me poljupcem usta svojih,

Ljubav je tvoja slađa od meda.“ (Pjesma nad pjesmama 1.2)

Prianjanje, štoviše priljubljivanje duše uz Boga prikazuje se alegorijom: slatkoćom fizičkog poljupca. A u čemu se sastoji smisao fizičkog poljupca? U tome što se njime zbiva priljubljivanje duše za izvor sveg života – Boga.

————————-

[1] Zvjezdica (*) uz riječ upućuje na Mali leksikon gdje se daje značenje te riječi.

[2] Problem creatio ex nihilo (stvaranje iz ničega) razrješava se upravo time što Bog izvodi iz samoga sebe tvar i energiju (snagu) potrebnu za stvaranje.

[3] Sefer haZohar („Knjiga sjaja“): Temeljna knjiga Kabala učenja pisana slikovitim jezikom između ostalog puna erotskih slika (u smislu svete fantazije). Renomirani kabalist Daniel Matt u odgovoru na pitanje Koje je značenje erotske imaginacije u knjizi Zohar? odgovara: “Jedna od tajni uspjeha Zohara je zasigurno njegov smioni eroticizam, koji se pojavljuje kako u Božjem tako i u ljudskom svijetu. Ljudska je zadaća promicati ‘sveto sjedinjenje’ božanskog para: Svetoga, blagoslovljen bio, i njegove nevjeste, Šehina”

 


 

Miljenko Brkić

Rođen 22. travnja 1946. u Zadru.

Diplomirao filozofiju i francuski jezik u Zagrebu. Doktorirao filozofiju na temu „Filozofija i paideia u Hegelovu djelu”. Radio kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Objavljivao znanstvene i stručne članke; objavio knjigu „Filozofija koja odgaja” (2006). Živi u Karlovcu i intenzivno se bavi Kabalom (objavljuje članke o Kabali u Wikipediji, video priloge na Youtube-u i na web stranici www.academia.edu).

Iz područja Kabale objavio digitalnu knjigu „Praksa Kabale – put uma, srca i čina” i „Adam Kadmon u praksi Kabale” u izdanju www.digitalne-knjige.com

Kontakt:

e-mail: miljenb@gmail.com

 

—————————————–

 

Preuzmite knjigu – “Eros i Kabala”, Miljenka Brkića

Knjigu “Eros i Kabala”, Miljenka Brkića moći ćete preuzeti tako da

svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/brkic3.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

 

 

 

Uredio, odabrao i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja autora knjige i autora stranice.