Knjige koje su promijenile svijet – Dijalog o dvama glavnim svjetskim sustavima, Galileo Galilei

Galileo Galilei, punim imenom Galileo di Vincenzo Bonaiuti de’ Galilei (1564. –1642.), bio je talijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof. Nakon završenih medicinskih studija, posvetio se proučavanju geometrije i Arhimedovih djela, te postao jedan od najvećih i najuglednijih fizičara i astronoma.

Zašto je ta knjiga promijenila svijet?

Galileov dijalog o dva glavna svjetska sustava bila je knjiga koja je pokrenula stoljetnu raspravu o znanosti protiv religije. To je bio uzrok Galileovog zatvora, izopćenje, progona i završetak njegove karijere pisca (osim njegovih Diskursa). Osim znanosti u ovoj knjizi bila je problematično i Galileovo ismijavanje Crkve i njenog tumaćenja znanosti. Sve to dovelo ga je pred sud inkvizicije.

Izumom dalekozora započela su značajna znanstvena otkrića

Izumom dalekozora započelo je uspješno razdoblje Galileijevih astronomskih istraživanja i došla jedno za drugim značajna otkrića: Veličina Galileijeva dalekozora nije u njegovu izumu, iako se može smatrati najvećim optikom svojega doba, nego u tome što ga je usmjerio prema nebu. Prva svoja astronomska otkrića objavio je 1610. u djelu Vjesnik zviježđa (lat. Siderius nuncius). Zalaganje za Kopernikov sustav, kao jedini točan i istinit, dovelo je Galileija u sukob s crkvenim naukom, pa mu je odlukom Inkvizicije 1616. bilo zabranjeno znanstveno tumačenje činjenice da se Zemlja giba oko Sunca i da ono nije središte svijeta.

Galileo nije mogao odustati od znanstvene istine

Iako je obećao da će odustati od svojeg uvjerenja, potaknut otkrićima do kojih je došao, nije mogao odustati od znanstvene istine, pa je u svojem djelu Dijalog o dvama glavnim svjetskim sustavima, ptolemejskom i kopernikanskom… (tal. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano…, Firenca, 1632.) izložio heliocentrični sustav. To je djelo odmah i isti tren Crkva ocijenila kao heretičko. Galileijeva dosljednost u iznošenju i branjenju znanstvene istine izazvala je oštru reakciju u crkvi. U Rimu, u prostorijama Inkvizicije, održan je proces protiv Galileija (1633.),.

Život u prognanstvu

U prognanstvu, lišen slobode i izopćen, pod stalnim nadzorom Inkvizicije, dovršio je svoje najveće djelo o mehanici započeto još u padovanskom razdoblju Razgovori i matematički prikazi dvaju novih znanja u mehanici (tal. Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Leiden, 1638.), kojim je postavio temelje klasičnoj mehanici. U njemu je izložio zakone slobodnoga pada, uveo pojam ubrzanja, obradio gibanje niz kosinu, vodoravni hitac … Tim djelom Galilei je uveo eksperimentalnu metodu istraživanja i matematičko formuliranje eksperimentom utvrđenih zakonitosti, te time položio temelje modernoj fizici.

Nakon njegove smrti crkva nije dopuštala da mu se podigne nadgrobni spomenik

Nakon njegove smrti crkvene vlasti nisu dopustile da mu se podigne nadgrobni spomenik. Tek 1737. položen je u zajednički grob sa svojim učenikom V. Vivianijem i tada mu je podignut nadgrobni spomenik. 16. travnja 1757. uslijed pritiska javnosti ukinuta je zabrana s Galileijevih djela, u kojima on zastupa načelo pomičnosti Zemlje, nasuprot geocentričkom sustavu, koji je branila katolička Crkva. Prvo kompletno izdanje Galileijevih djela izdano je u Firenci (od 1842. do 1856.) u 16 svezaka.

Samo 280 godina kasnije Papa Ivan Pavao II. službeno je priznao da je Galileo bio u pravu!

280 godina kasnije odnosno godine 1992. Papa Ivan Pavao II. službeno je priznao pogrešku Rimske inkvizicije, zatražio oprost i tom prilikom pozvao druge na dijalog znanosti i vjere po uzoru na Galilea.

 


 

Video prilog – Galileo (film 1975.), Josepha Loseya

Ovaj film adaptacija je kazališne predstave Bertolda Brechta o Galileu Galileiju, Talijanu iz 17. stoljeća koji je postavio temelje moderne znanosti. Galileo je sam izradio jedan od prvih svjetskih teleskopa i otkrio Mjesečeve mijene. Podržavao je Kopernikovu teoriju da se Zemlja vrti oko Sunca. To ga je dovelo u sukob s Katoličkom crkvom. Prijeteći mu mučenjem, Crkva ga je prisilila da svoje znanstvene stavove opravdava pred sudom i osudila ga na kućni pritvor. Međutim, Galileova ispitivanja i teorije nadahnule su mnoge druge znanstvenike poput Newtona i Keplera da dokažu da Zemlja nije središte Svemira. Prije nekoliko godina, papa je napokon priznao da se Zemlja ipak okreće oko Sunca i  ispričao se za ono što je Crkva učinila Galileu. (ovo je 1. dio od 10 dijelova filma)

 

 

 

Napisao, uredio i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.