Korisnički blogovi

Osvrt na knjigu -  "Dnevnici - 4.dio", Zlatana Gavrilovića Kovača

----------------------------------------


PREDGOVOR 

I konačno, ovaj dio "Dnevnika" odnosi se na godinu 2007., tim povodom htio bih reći par riječi o karakteru našeg socijalizma koji se u svim svojim glavnim momentima jako razlikovao od ruskog modela. Ukoliko sve individue jednoga društva imaju iste potrebe i ukoliko imaju isto i ukoliko je drušvo stvarno proklamirana i ostvarena jednakost svih građana, onda se unekoliko može govoriti, da je socijalizam drutvo bez tržišta, novca i robe kako je to svojevremeno pisao Radomir Lukić. 

To je kod nas bilo obuhvaćeno ruskim pojmom uravnilovke koja zapravo nikada nije bila naša stvarnost. Te su diferencijacije počele već u ratu s obzirom na razlikovanje oficirskog komandnog kadra od običnih vojnika ili partizana. To se očitovalo prije svega u količini duhana kojim se moglo raspolagati i osim prvih godina poraća, uravnilovka je uglavnom bila od svih napuštena. Sukob sa Informbiroom i naše odlučno i fundamentalno ne Staljinu 1948. godine uglavnom je značilo napuštanje tog modela uravnilovke, ali je istovremeno u našem slučaju značilo i napuštanje socijalističkog kursa razvoja. 

Znači, to nije izmišljotina novog doba da su naime revizije uslijedile posebno nakon Hrvatskoga proljeća 1971. One su otpočele daleko ranije i nastavile se do u osamdesete godine što je konačno dovelo i do sloma starog režima. Od tada je i bilo primjetno vraćanje izvornom Marxu kako bi se opravdali novonastali socijalni uvjeti. 

To su ti naši famozni "madeži socijalizma"'o kojima se u našoj partiji govorilo kao o nužnom zlu. Pri tome se naravno smetnulo s uma, da je glavna snaga socijalne diferencijacije kod nas odanost našem vođi i proklamiranoj ideologiji pa onda nije čudno, da se narodnim masama koje su u pravilu bile totalno obespravljene suprotstavljala partijska i vojna elita koja je plutala na zlatnim polugama, dok se trećina stanovništva prehranjivala i životarila na socijalnome dnu. 

Znači, mi smo se značajno razlikovali od ruskog društva, ali je isto tako istina da su se mnogi, zbog beznađa u kojem se većina nalazila, odlučili na egzodus prema zapadnim zemljama tako da hrvatska migracija čini danas jednu od najvećih migracija na svijetu. Oni su, dakle, bili prisiljeni na migraciju iz ekonomskih razloga, ali naravno iniciranim političkim voluntarizmom partije na vlasti. Odatle i jedna filozofija u nas, da će nas migracija "skupo koštati", jer je uglavnom bila razumijevana kao neprijatelj socijalističkog društvenog poretka. 


Autor, Adelaide, 4.6.2017. 


----------------------------------------

I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu -   "Dnevnici - 3.dio", Zlatana Gavrilovića Kovača

----------------------------------------


PREDGOVOR 

Ovaj treći dio Dnevnika obuhvaća godinu 2008. i tada je nastao ovaj zapis koji retrospektivno gleda na partijske prilike u Hrvatskoj neposredno pred slom zajedničke države. Dakle, povijesni događaji promotreni su sa jedne distanci od preko 20 godina i to je svakako omogućilo autoru, da sa većom jasnoćom i preciznošću razmotri najbitnije momente djelovanja tzv. hrvatske frakcije. 

Pa mogli bismo reći, da je većina rukovodećih ljudi hrvatske partije bila out of date. Pored toga da čitav duh partije nije imao ama baš nikakve veze sa socijalizmom dakle proklamiranom ideologijom. Prevladalo je jedno stajalište da je sa socijalizmom sve gotovo, da je on pospremljen na smetlište historije kao jedan neprirodan otpad, da ne odgovara ljudskome biću, njegovoj prirodi koja je priroda nejednakosti, da je zastario, da je prevladan, da ljudi žele promjene, da nam je dosta bratstva i jedinstva, centralizirane i kontrolirane ekonomije, krađe deviza, srpske hegemonije i jednim dobrim dijelom taj je revolt bio opravdan. 

Nagle promjene su nastale zahvaljujući djelovanju hiperinflacije koja je bila enormna, posebno od sredine '80.-tih godina, iako je bilo onih velikih naših ljudi koji su i tada istupali sa tezama kako je inflacija 5% psihološki, kako je uvijek tako bilo i da se ništa novog ne događa. Dakle, promjene u partiji Hrvatske dogodile su se kada su se već svi osvjedočili o nesposobnosti rukovodećeg kadra koje nije moglo izaći na kraj sa niti jednim relevantnim političkim i socijalnim problemom. Odatle i prezir prema premijeru Markoviću, jer njegov "konvertibilni dinar", bijaše sprdačina ukoliko se ima u vidu da za 50 milijardi dinara nije bilo moguće kupiti jedno jaje. Devizne rezerve NBJ su bile rasprčkane, tone zlata ove banke pokradene i podijeljene, ali je narod zato trgovao gomilama bezvrijednog papira. Pa to i jest jedna ironija našeg samoupravnog socijalizma, da se pozivao na narodno mnoštvo u isto vrijeme gurajući ga u bezdan bratoubilačkog rata. 

Mi smo bili "pometeni" metlom kao posljednji otpad i bačeni u smeće kao hrvatska frakcija ustaškog profila jednim dijelom iz razloga silne ljubomore, a jednim većim dijelom iz razloga pomanjkanja racionalnog uvida u kurentne socijalne i političke prilike, jer se u partijskoj metafizici rukovodećih ljudi ništa bitnog nije događalo, osim tobožnjeg narastanja nacionalizama, a da se uopće nisu sagledavali uzroci eskaliranja konzervativnih političkih solucija.

Autor, Adelaide, 25.4.2017. 


----------------------------------------

I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Dnevnici - 2.dio", Zlatana Gavrilovića Kovača

----------------------------------------


PREDGOVOR

Ova druga knjiga "Dnevnika" odnosi se na 2009. godinu i predstavlja jedan dio velikog zapisa koji je nastao u to vrijeme. Uglavnom je tu riječ o našoj problematici, mada ima zapisa koji se odnose i na kurentne australske prilike, a ako bi se tražila neka ideološka osnova ovih tekstova, onda bi ona sigurno bila jedno laviranje od marksizma do njegovih suvremenih kritika. Prema tome, nije riječ o nekom slijepom dogmatskom poimanju i razumijevanju hrvatske situacije, nego je više riječ o jednom pokušaju, da se na tolerantan i svima razumljiv način progovori i o onim temama koja nas najviše bole. 

Problem je i inače na našoj političkoj sceni jedno zauzimanje stava koji je isključiv u odnosu na druge pored toga, da se pokazuje znatna euforija kad je riječ o nacionalnim idejama koje treba jasno razlikovati od nacionalnog ekstremizma koji je poguban za svaku prosvjećenu politiku. 

U tom smislu mi dobrim dijelom dijelimo rusko iskustvo za koje vrijedi mišljenje Tarkovskog, da smo mi uglavnom neumjereni narodi i s obzirom na prošlu praksu u staljinističkom periodu gdje su se rušili čitavi civilizacijski svijetovi pored bogomolja i stvaralačke incijative pojedinaca koje su sve trebale iskazati prirođenu težnju ruskog čovjeka prema autentičnom i slobodnom životu, dakle, svi su ti elementi bili shvaćeni belogardizmom ili devijacijama ispravnog principa i nakon povijesnog otrježnjenja od gotovo pola stoljeća, dobar dio ruske i naše inteligencije kao i narodna većina shvaćaju, da treba graditi NOVO ZVONO kojem je zvuk naravan i čist i to stoga što se čini, da su slavenski narodi neumjereni i da stalno kolebaju između ekstrema. Međutim, osnovno je pitanje je li moguće postići jednu unutrašnju harmoniju vjerskog života koji nipošto neće ići nauštrb svjetovnih zadataka vremena. 

Mislim da je u našim okolnostima najmjerodavnije Krležino stajalište koji je pokušao osvijetliti tu našu balkansku dramu gdje svatko nateže na svoju stranu, ali ne bez konzekvenci koje znaju biti porazne, uvjeren da je moguće kod nas graditi novu civilizaciju oslobođenu stega prijašnjih vremena i uskogrudnog poimanja pa netko bi rekao, da su vrijeme i povijesni sklop događaja demantirali Krležu, a netko bi rekao da je čitav progresivni sklop povijesti prolongiran za neka bolja vremena.

Autor, Adelaide, 25.3.2017. 


----------------------------------------

I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Dnevnici - 1.dio", Zlatana Gavrilovića Kovača

----------------------------------------


OSVRT NA KNJIGU „DNEVNICI - 1- DIO" DR. ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ


Neobičan stil pisanja mog dragog prijatelja pjesnika, spisatelja, esejista, kliničkog sociologa, erudita, filantropa, a prije svega - velikog čovjeka, dr. Zlatana Gavrilović Kovač, opet me iznenadio ovom prvom knjigom „Dnevnika" u kojoj se prelamaju poetski emotivni istupi i jedna sarkastična nota, dok Autor piše svoje misli koje mu se roje i koje mu odnose snove pa budan sjeda za kompjuter i zapisuje tek ili rečenicu ili jednu stranicu svojih misli.

Poznato je, da je Autor migrirao u Australiju prije 20-tak godina sa obitelji, ali nisu poznati javnosti dijelovi njegovog kompleksnog života, nije poznata njegova sudbina koja se događala u bivšoj Jugoslaviji, a kasnije i u našoj slobodnoj Hrvatskoj.

Sve sam to saznavala iz privatne korespondencije koju vodim sa mojim dragim prijateljem u dalekoj zemlji i drago mi je, da se odlučio objaviti svoje „Dnevnike" i progovoriti sa svog aspekta o događajima koji su mu odnijeli dom, koji su ga istjerali iz njegove domovine i koji su učinili nemilima njegov život i život njegove obitelji.

U toj vječnoj borbi, da dokaže „nisam kriv", naletavajući stalno na jedne te iste optužbe i sulude konstatacije o nekoj fantomskoj špijunaži, Autor jednostavno ustaje noću iz svog kreveta, mučen nesanicom i tim nemilim događajima i zapisuje svaku svoju misao u svoj „Dnevnik" nižući tako isprepletenost poetskim izrazom i jednim očajničkim vapajem dokazivanja sebe u sebi i moleći usud, da ga ne zaboravi i da ga se ne stavlja uvijek na isti popis nepoželjnih i da ga se više ne etiketira, već da se pogleda njegov ogroman spisateljski opus, da se pogleda njegov ogroman doprinos hrvatskoj književnosti kroz njegova izdana djela i da se jednom zauvijek kaže „dosta" tim i takvim ljudima koji nemilosrdno truju život ovog plemenitog čovjeka.

Izgubljeno se ne može vratiti, ali zlo se više ne mora činiti ovom izuzetnom čovjeku i sa zanimanjem idem čitati drugu knjigu Zlatanovih „Dnevnika".

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 18.2.2017.----------------------------------------

I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Nebo makovima obasuto", Zlatana Gavrilovića Kovača

----------------------------------------


OSVRT NA KNJIGU "NEBO MAKOVIMA OBASUTO" - dr. Zlatana Gavrilovića Kovača

Iz cvijeta života otkidamo tek izrasle latice i želimo ih baciti pred nekoga za koga mislimo, da je baš ta osoba za nas. 

Treba zastati, jer kompas života često ne pokazuje u tom smjeru i čovjek se okreće tamnoj strani duše, a kako se samo lako može prijeći ta tanka crta između tamne i svijetle strane tame! 

Neki ljude vole tamu, jer oči duše im nisu preosjetljive, a ružin grm još uvijek skriva tajnu paukove mreže u koju ga upliće zov divljine. 

Iz unutarnje vatre života izranja crni Mjesec i zacrnio je zelene livade djetinjstva, polomio tek izrasle travke ispod nečijeg balkona. 

Suočiti se sa sobom i prestrašiti se tog suočavanja! 

Kao krug svega, osjetimo se opet poput kamena uronjenog u dno… samog, odbačenog, zaboravljenog. 

Opet onaj isti osjećaj beznađa, opet stavljamo na tek izraslu ranu oblog od soli i zacrtavamo novi pravac toka rijeke života, ne želimo se više vraćati u takva stanja svijesti, ali ne možemo zaboraviti taj osjećaj destrukcije kad smo iza zrcala ugledali - svoje lice. 

To nije bilo naše lice, to je bilo lice mučnog poroda sebe u sebi, nečeg što nije sraslo sa našom dušom, to je bio netko koga ne poznamo. 

Je li to podsvijest poslala čudne poruke? 

Jesu li naše oči bile kao žute zmijske oči, koje su se ogledale i zadavale nam ugriz po ugriz? 

Vraćalo nas je naše srce, jer srce nikad ne laže, "cor non mentitur" i tako se na otoku naše duše sretnu titraji života i uzbune se, ako nešto krene u krivom smjeru. 

Uzbunili su se, jer su vidjeli novootkriveni osjećaj što je nastao usred procesa obnove bića. 

Bilo kada u bilo koje vrijeme osjetimo taj titraj, a kad titraj priđe bliže srcu i kad osjetimo preskočene ritmove, a mali su poput mrava, oni čekaju skromno, da dođu na red. 

Pamtimo li te prve titraje, komuniciramo li s njima? 

Ne znam, ne sjećam se više kako izgledaju, kako djeluju, kakve poruke nos, ali znam, sjećanje na njih će se vratiti. 

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 13.1.2017. ----------------------------------------

I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Crveni kokot", Zlatana Gavrilovića Kovača
----------------------------------------


OSVRT NA KNJIGU "CRVENI KOKOT" - dr. Zlatana Gavrilovića Kovača

Skidamo svi svoj "sedmi veo", ali ne do kraja, jer se svi kad-tad moramo početi suočavati sa svojom santom leda i ne možemo staviti taj crni prsten na svoju ruku, moramo to drugačije napraviti, ali odabiremo ponekad najgoru opciju - destrukciju i autodestrukciju. 

Znamo, da postoje ljudi koji nam pomažu u lišavanju ovog tereta, znamo da će duša naše duše to učiniti, jer jedino nam je ona vjerna - naša duša, koja tihim cvrkutom briše tamnu tamu i ovaj raskol u nama pretvara u most do nas samih. 

Na teži način uvijek dobivamo život, na onaj surov i težak način učimo sebe o sebi i onda kad svoje tijelo darujemo Zemlji, znamo, neće biti uzalud. 

Možemo reći, da smo pogledali iza zrcala, suočili smo se sa svojim demonom u sebi i pozdravili ga opraštajući mu što smo mu dopustili, da nas zavede. 

Otkrivajući svoje pravo lice, skidajući veo po veo tamnog sjaja, u svakoj konturi lica vidimo plavo nebo, u svakom velu vidimo šansu za izlazak sa mračnog dna ponora. 

Ta istina, koju oblačimo kao odjeću duše, uvijek nas spasi od nas samih, jer se uvijek trebamo suočiti prvo sa sobom… 

Kad se suočimo sa sobom, sve drugo će se izbalansirati samo od sebe, jer jedino sebi ne možemo lagati, jedino sebe ne možemo poricati, jedino sebe ne možemo skrivati - od sebe samih. 

Kad bismo to učinili, mi onda nismo mi, onda nemamo sebe i tad je život bez smisla. 

Sa radošću i tugom pozdravljamo ovo zrcalo života, koje nam pokazuje taj tren - nas onakve kakvi nikad više ne želimo biti. 

Zato, krenimo na taj put, put bez povratka, na "put bijelih oblaka", jer "samo zrelo voće pada na zemlju". 

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 10.1.2017. ----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu -  "Ruska zora", Zlatana Gavrilovića Kovača
OSVRT NA KNJIGU "RUSKA ZORA" 

Kad je najavio izdavanje knjige "Ruska zora", dr. Zlatan Gavrilović Kovač je pristupio ambicioznom projektu kojim je bio zaokupljen određeni broj godina, a želeći izraditi baš nešto ovako na ovaj način, kako bi čitateljstvo upoznalo neke od ruskih velikana kroz ove izvanredne prijevode. 

Kako nisam puno čitala ruske autore niti sam bila ljubitelj ruske literature, pred mene je došao jedan vrlo neobičan, ali izazovan "zadatak" - napisati osvrt na ovu knjigu. 

Ruska literatura je bogata plodnim autorima, koji su dali svoj obol kroz povijest ove velike zemlje pišući o njoj, o njenom narodu koji je prolazio razne stupnjeve društvenog uređenja, o strašnom siromaštvu kmetstva bez prava glasa, bez prava na zemlju pa do sulude dekadencije ruskog bogatog plemstva koje je stoljećima živjelo na patnji tog jadnog puka. 

Kako je plemstvo nespojivo sa kmetstvom, tako ni bogati plemići nisu shvaćali egzistencijalne probleme, dok su organizirali svoje bogate zabave uz obvezan lov te konzumaciju golemih količina kvaltetnog vina i odabrane hrane, a ti ljudi koji su sve to pripremali nisu imali tjedne ni mjesečne zalihe hrane ni najosnovnihe potrepštine, koliko se znalo konzumirati samo na jednoj takvoj dekadentnoj zabavi. 

Osvrnula sam se na dekadenciju ruskog plemstva gledajući film "Doctor Zhivago", snimljen 1965. prema djelu ruskog pisca Borisa Pasternaka, sa Omarom Sharifom, Julie Christie te Rodom Steigerom u glavnim ulogama. 

Film obrađuje početke ruske revolucije kroz prikaz ljubavi između mladog liječnika Jurija Zhivaga i fatalne Lare Antipove, kroz čije likove i pratimo te povijesne događaje, kao i već gore spomenutu razliku između ruskog plemstva te ruskog kmetstva ili radništva. 

Sve kasnije što se događalo, donosi korjenite promjene u životima glavnih likova i približava meni taj nepoznati svijet ruske prošlosti, ali i tadašnje sadašnjosti. 

Kroz poeziju Mihaila Ljermontova sam doživjela ruski romantizam, da bi na mene pjesma "Ne, ja te tako vatreno ne ljubim" ostavila duboki dojam na moju, tada vrlo mladenačku dušu. 

Za razliku od romantične poezije Ljermontova, teški tekstovi Tolstoja ili Dostojevskog su prikazivali drugačiju stvarnost od lepršavosti romantične poezije tako da je Tolstoj, veliki romanopisac aristokratskog porijekla sa svojih preko 90 književnih djela obilježio rusku književnost vrlo dubokim žigom svoje književne prisutnosti. 

Religija je imala veliki utjecaj kako na rusko plemstvo, tako i na ostatak ruskog naroda, da bi kasnije postala minorna zbog svih povijesno-političko-društvenih zbivanja u Rusiji nakon 1917. godine dolaskom komunista na čelu sa Lenjinom na vlast. 

Čitajući ovu knjigu, kroz prijevod kojeg je izdao dr. Zlatan Gavrilović Kovač, upoznala sam ovu veliku zemlju na drugačiji način od onoga kojeg sam učila u školi ili od onog prikazanog na televiziji ili čitajući u knjigama. 

Dr. Zlatan Gavrilović Kovač je dao jedan presjek literature koja ga je godinama zaokupljala, zajedno sa nekim osnovama suvremene hrvatske literature, ali isključivo one koja se može naći na internetu, jer ista odražava duh novog vremena koji je primjeren Hrvatskoj, pored nekih religioznih obilježja posebnima za novo vrijeme. 

Estetika samog prikaza zadire dublje od površnog prijevoda tako da svaki čitatelj može za sebe pronaći najinteresantnije dijelove i ostati zaokupljen ovim sveobuhvatnim tekstom kojeg nam je autor prijevoda predočio. 

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 20.2.2016. 

-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Putovanja Marca Pola III", Zlatana Gavrilovića Kovača
PREDGOVOR TREĆOJ KNJIZI “PUTOVANJA MARCA POLA” 

I konačno, pred nama se nalazi treća knjiga “Putovanja Marca Pola” točno slijedeći upute iz Prologa knjige gdje je rečeno, da je podijeljena na tri dijela. 

Novost američkog izdanja je u tome, da je dodana i četvrta knjiga o mongolskoj povijesti, Rusiji i Sibiru, koja se ne pojavljuje u prvom Marsdenovom prijevodu. 

Kao Yule i drugi urednici Ruggoff je pridodao malo vjerujući, da su sekcije o Rusiji i Sibiru dovoljno interesantne, ali ih sažimajući kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje i verbalni dijelovi. 

Ovom izdanju je, također, dodan na kraju knjige i Zaključak, koji se pojavljuje samo u dva manuskripta što su vjerojatno dodani od strane prevoditelja ili prepisivača, ali su vrlo stari pa ih je urednik ovog izdanja smatrao neophodnim publicirati. 

Time smo napokon dobili jedan kompletan uvid u cjelinu ovog djela, ali će svakako trebati ubuduće nastojati na tome, da na hrvatskom jeziku vidimo i duge varijante prijevoda, koji se nekada i znatno razlikuju jedan od drugog. 

Prvi manuskripti nastali su vjerojatno na francuskom jeziku kako nam i svjedoči pisac predgovora američkog izdanja, ali je malo vjerojatno, da je ono napisano na francuskom, jer je to bio jezik koji se čitao, da tobože talijanski dijalekti nisu razumljivi jedni drugima. 

Vrlo je vjerojatno, da Polo nije pisao na talijanskom, jer se nije osjećao Talijanom kako i sam napominje na kraju druge knjige (str.227. američkog izvornika), da “…različiti dijelovi zemlje imaju razlike u dijalektima slično između genoveškog, milaneškog, florentinskog i drugih talijanskih država čiji stanovnici, iako imaju svoj vlastiti čudnovati jezik, mogu razumjeti jedni druge”. 

Pisao je, dakle, na francuskom kako bi stekao što veće europsko čitateljstvo, ali isto tako i zato, da bi na jedan specifičan način istakao i svoje hrvatske korjene, jer je ta veza sa rodnom grudom kod Marca Pola bila za čitava njegova života što posredno saznajemo iz zapisa u Trećoj knjizi na mjestu gdje govori o kraljevstvu Lambri na otoku Sumatri i sjemenu povrća, koje služi kao sredstvo za bojanje pa onda na stranici 242. američkog izdanja stoji zapisano: “Marco Polo je donio nešto sjemena ove biljke sa sobom u Veneciju i posadio ga tamo, ali je klima previše hladna pa niti jedno nije izraslo.”, jer je Venecija iznad 45 stupnjeva sjeverne geografske širine pa je klima nepogodna za uzgoj i rast tropskih biljaka. 

Sa druge strane, blaga i topla klima Dubrovnika i njegove okolice te dalmatinskih otoka pogoduje rastu ovih biljaka pa onda nije čudno, da Dubrovnik obiluje rijetkim tropskim raslinjem i različitim vrstama tropskog bilja o čemu danas možda najbolje svjedoči arboretum u Trstenom. 

I konačno treba reći, da se u američkom izvorniku pojavljuje i knjiga o Rusiji i Sibiru, koje karakterizira duga zima visokih geografskih širina pa je onda primjerenije o njima govoriti kao o “kraljevstvu zimske tame” sasvim suprotno uvriježenim predrasudama zapadnjaka, da te zemlje karakterizira duga “neolitska noć”. 

Isto tako u sukobima istočnih i zapadnih Tatara ne treba vidjeti istočne i zapadne tendencije ovog dijela svijeta, jer je to onda jedno nekritičko čitanje ovog djela, koje bi htjelo aktualne političke probleme vezane za egzistenciju blokovskih sila prenijeti na jedan prostor i u jedno vrijeme, koje nema nikakve veze sa današnjim događanjima . 

Na kraju bih iskoristio ovu priliku, da se posebno zahvalim gospodinu Nenadu Grbac i gospođi Jadranki Varga, koji su svesrdno podupirali prijevod ovog izdanja kao što su mu i doprinijeli svojim grafičkim rješenjima i lektorskim zahvatima kao i mome sinu Vlahu Ezri Rex, koji je bio moja velika podrška i savjetodavac u neprohodnim dijelovima prijevoda i na njegovom strpljenju, dok prijevod nije ugledao danje svjetlo na portalu 
www.digitalne-knjige.com iz Zagreba .

Lt.dr. Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, siječanj 2016. 
-----------------------------------------
I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.Osvrt na knjigu - "Putovanja Marca Pola II", Zlatana Gavrilovića Kovača
PREDGOVOR DRUGOJ KNJIZI "PUTOVANJA MARCA POLA" 

Pred hrvatskim čitateljstvom nalazi se prijevod druge knjige trilogije pod imenom "Putovanja Marca Pola", koji je rađen prema američkom izvorniku The travels od Marco Polo objavljene u The American Library of world literature 1961. godine u New Yorku pod uredništvom i piscem predgovora Miltonom Rugoffom i ova edicija predstavlja suvremenu verziju poznatog Marsden-Wright teksta. 

Najpoznatija engleska verzija je svakako ona Williama Marsdena iz 1818. Godine, koju je editirao Thomas Wright 1854. Godine, a bazira se na Ramusio verziji i nju u suvremenom izdanju predstavljamo cijenjenom čitateljstvu sa nadama, da će na primjeren način steći uvid u tekst, koji je ostao sakriven hrvatskoj publici za čitavih 717 godina. 

Knjiga je, inače, prvi put napisana u obliku manuskripta 1298. godine za vrijeme Marcova boravka u zatvoru u Genovi i to na francuskom originalu i nosi naslov Livre des merveilles du monde. 

Postoje neke interpretacije, da je knjiga napisana na francuskom jeziku zato, jer venecijanski dijalekt talijanskog jezika nije bilo moguće razumjeti niti u Pisi i da je bio manje pogodan, nego francuski, koji nije bio samo lingua franca velikog dijela Europe, nego također i jezik romansi, koje je Rustichello pisao za sebe. 

Zato se pretpostavlja, da su prve kopije ovog manuskripta, koje su pisane na talijanskom i latinskom jeziku, bile bazirane na francuskoj verziji pa se onda i vjeruje, da je originalna verzija bila na francuskom jeziku. 

Tako postaje signifikantno, da su prvi prijevodi na latinski i nekoliko talijanskih dijalekata uslijedili tijekom slijedecih stoljeća, a onda kasnije na španjolski, njemački, irski. 

Međutim, teško je povjerovati, da Marco Polo nije pisao na talijanskim dijalektima, iako se u Prologu često navodi, da je riječ o Venecijancu i ta nas činjenica ostavlja u velikim dilemama pogotovo, ako imamo na umu i ona dokazivanja, da Marco Polo nije pisao na talijanskom zato što se nije osjećao Talijanom. 

I bili bismo bliski istini kad bismo utvrdili, da mu je francuski jezik ostao rješenje kako bi na jedan poseban način istakao svoje hrvatske korjene . 

Kao jedan kuriozum, koji ide u prilog ovoj tvrdnji, jest i navod Marca Pola sa stranice 163. američkog izdanja, koje smo ovdje uzeli u obzir, a glasi: „Oni pišu svoja predviđanja za godinu na malim kvadratnim knjižicama, koje zovu TACUIN...." 

Nije ovdje suviše reći, da ista ova riječ TACUIN u dubrovačkom dijalektu i na dubrovačkom području, iz kojeg i potječe Marco Polo, znači NOVČANIK. 

Nema nikakve sumnje, da se transmisija ove riječi u hrvatskom jeziku može pripisati utjecajima, koje je Polo izvršio na leksik i botaniku dubrovačkoga područja. 

Pisci predgovora običavaju istaknuti sve značajke i važnost ove knjige, posebno one koje se odnose na srednjovjekovnu kartografiju kao i činjenicu, da je Kolumbo dva stoljeća kasnije čitao Polovu knjigu u latinskom prevodu na temelju koje je pretpostavljao kako mora postojati put do Kine morskim pravcima, međutim, nije ova knjiga važna samo za srednjovjekovnu kartografiju. 

Ona je važna za čitav niz novena, koje su uvedene u Europu zahvaljujući bilježenjima Pola i običajima te socijalnoj i državnoj praksi kineskih vladara. 

Tako su, na primjer, uveden čaše sa drškom što je do tada bila nepoznanica. 

Nepoznanica za Europljane je bio i sistem pošte i slanje pošiljki iz jednog udaljenog mjesta u drugo, nepoznanica su bili i drvoredi i oznake na cestama, koje su trebale ukazati putnicima na pravce kretanja, ali i jedna velika nepoznanica Europljanima tog vremena bio je i papirnati novac, koji se izrađivao od stabla duda i koji je imao ekvivalent u zlatnim polozima u državnom trezoru, koji je bio pod direktnom upravom Velikog Khana. 

Nepoznanica je bila Europljanima mogućnost, da se ovaj papirnati novac može razmijeniti za zlato ili srebro ili skupocjeno kamenje i da je za njegovo krivotvorenje bila predviđena smrtna kazna. 

To su stari Kinezi znali tisuću godina ranije pa je malo čudno, da i danas ima ministara financija i guvernera državnih banaka, koji ne znaju kako novčana masa mora imati izraz u zlatnim polozima što se čuvaju u državnom trezoru, a da je svako otuđivanje zlata iz trezora kriminalni čin za kojeg su predviđeni kazneni sudovi sasvim suprotno našoj nedavnoj praksi, da je svaka šuša mogla iz državne banke otuđiti zlatnih poluga koliko je htjela. 

Nema nikakve sumnje, da su zapisi Marca Pola ostavili jedno svjedočanstvo o drevnoj Kini kao jedno solidno uređenoj državi sa velikim civilizacijskim i kulturnim tekovinama o jednoj urbanoj zajednici, koja je imala svoj grad što se znatno razlikovao od srednjovjekovnog grada u Europi i da je Europa bila jedno veliko smetlište, dok je ovdje cvjetala kultura i civilizacija. 

Odatle svakako stoji zapažanje, da ova knjiga nudi vijesti o drevnoj Kini iz prve ruke, koje i danas mogu imati aktualno značenje i biti inspiracija mnogima, željnima novih iskustava i novoga znanja. 

Zlatan Gavilović Kovač, Adelaide, October, 2015 
-----------------------------------------
I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.

Osvrt na knjigu - "Putovanja Marca Pola", Zlatana Gavrilovića Kovača
PREDGOVOR PRVOM HRVATSKOM PRIJEVODU PUTOVANJA MARCA POLA 


Ovaj prvi hrvatski prijevod knjige ''Putovanja Marca Pola'' rađen je prema američkom izdanju "The Travels of Marco Polo'' u izdanju The New American Library iz 1961. Godine, a predstavlja kompletnu modernu verziju poznatog Marsden-Wright prijevoda. 

To je moderno američko izdanje uredio i popratio bilješkama Milton Rugoff, koji je također napisao i predgovor i ono se razlikuje od prijašnjih prijevoda po tome što nije opterećeno mnogobrojnim komentarima, bilješkama, notama, napomenama, nego je uglavnom usredotočeno na sam tekst Marca Pola. 

Ova knjiga je tiskana prvobitno na francuskom originalu, ali je doživjela brojne prijevode na latinski, talijanski i engleski jezik. 

Poznato je, da je Cristopher Columbo koristio latinsku verziju ove knjige i da je uspoređivao svoja iskustva sa iskustvima Pola nekoliko stoljeća ranije. 

Nema nikakve sumnje, da je manuskript ove knjige cirkulirao kulturnim svijetom nekih 180 godina prije pojave prve tiskane verzije. Bila je to njemačka verzija iz 1477. godine, dakle, svega 21 godinu kasnije od Gutembergove prve tiskane verzije Biblije. 

Prvi engleski prijevod sastavio je William Marsden 1818. Godine, a nju je ponovno uredio 1854. godine Thomas Wright pa onda poznati orijentalist Yule 1871. godine, Cordier 1902. i tako do dana današnjeg ova je knjiga doživjela mnoga izdanja, a sada vidimo da doživljava i prvo hrvatsko izdanje na portalu digitalne-knjige.com iz Zagreba. 

Sama knjiga je nastala kao Marcov zapis u zatvoru u Genovi, u koji je dospio negdje oko 1298. godine nakon poraza venecijanske flote u bitci sa Genovom kraj našeg otoka Korčule. Među njegovim društvom u zatvoru bio je, također, i jedan zatvorenik imenom Rustichello, porijeklom iz Pise, pisac metričkih romansi, a složio se da ispiše Marcov život u obliku manuskripta. 

Ovaj je manuskript kasnije bio kopiran i danas imamo svjedočanstva o tome dvojice uglednih ljudi: Pietra d'Abano, koji je bio profesor Sveučilišta u Padovi i jednog francuskog uglednika, koji je reprezentirao Charlesa od Valoisa, koji je prenio primjerak manuskripta, prolazeći Venecijom 1307. godine. 

Tako je knjiga sačuvana i dospjela do nas. 

Budući su prvi manuskripti na latinskom i talijanskom jeziku bili bazirani na francuskoj verziji, vjeruje se da je prva verzija bila na francuskom jeziku. 

Kasnije su uslijedili i mnogi drugi prijevodi kao što su prijevodi na španjolski, njemački, irski, da bismo danas također imali i prvi hrvatski prijevod ove knjige. 

Nikola, Marcov otac i njegov brat Marco, poduzetni trgovci sa Istokom, prevalili su između 1261. i 1269. godine put do Kine, priključivši se ambasadi perzijskog kana Hulagua velikom mongolskom kanu Kublaju, koji je u to vrijeme imao svoju prijestolnicu u današnjem Pekingu. 

Iz Kine su se vratili kao Kublaj kanovi poslanici papi sa pismom u kojem Kublaj kan moli papu, da mu pošalje učene ljude, koji bi poučavali u njegovom Carstvu. 

Kad su sa papinim odgovorom i sa dva dominikanca krenuli ponovo prema Mongoliji 1271 .godine, poveli su sa sobom i 17- godišnjeg Marca Pola. Nakon četiri godine putovanja, 1275. godine, stigli su do Kublaja. 

Marco Polo je postao kanov namještenik i ostao u njegovoj službi punih 17 godina. Proputovao je mnoge zemlje Dalekog istoka sve do današnje Burme i Vijetnama i upoznao mnoge jezike i običaje tih naroda.

 

Zlatan Gavilović Kovač 
-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


 

Osvrt na knjigu - "Povijesna lutanja", Zlatana Gavrilovića Kovača
RIJEČ AUTORA 

Knjiga ''Povijesna lutanja'', koja se predstavlja hrvatskom čitateljstvu, zbirka je manjih eseja iz naše političke povijesti. 

U tom smislu ona predstavlja jedan element u ukupnom ciklusu radova, koji su se odnosili na spomenutu tematiku, a koji su objavljeni na portalu 
www.digitalne-knjige.com u Zagrebu, prije svega usrdnošću i razumijevanjem glavnoga urednika i izdavača gospodina Grbac Nenada. 

Znači, ova knjiga promatra događaje, koji su imali manje ili više izravnih dodira sa ratnim stradanjima u vremenu Domovinskoga rata sa referencijama na aktualna zbivanja. 

Također se jedan dio ovih predstavljenih eseja odnosi na političke događaje vezane za takozvanu hrvatsku frakciju iz vremena neposredno pred rat i za vrijeme priprema za njega u doba, koje je poznato kod nas kao ''hrvatska šutnja'', iako je istina da smo prilično lamatali tih godina pa ova sintagma jednim dijelom ne odgovara punoj istini. 

Ali je istina i da smo lutali u našim potragama za najboljim političkim solucijama kako bi se izbjegao bratoubilači rat i stradanja nevinih ljudi diljem čitave Hrvatske pa sam naslov sugerira o kakvom je političkom profilu riječ, kada se pitamo o djelovanju frakcije o kojoj je riječ. 

I to je lutanje bilo svakodnevno, to je bila naša manira, da su naša praktično-politička stajališta zavisila u najvećoj mjeri od kurentnih globalnih političkih konstelacija kao i od njihove refleksije na domaćim pitanjima. 

Prema tome, mi nismo rigidno pristajali na već unaprijed definirane okvire političkog i partijskog poduzimanja. 

Odatle naša lutanja hrvatskom političkom scenom, ali svagda sa velikim osjećajem odgovornosti za buduća vremena i vremena, koja neposredno nadolaze poput velike vode što preko noći raste i koja može za sobom odnijeti čitave narode. 

Ali lutanja su bila i teoretske prirode u našim nastojanjima, da dadnemo jednu konzistentnu i zadovoljavajuću socijalnu i političku teoriju, koja bi odgovarala potrebama povijesnog trenutka i koja bi predstavljala novum u odnosu na stara stajališta i poglede. 

Nema nikakve sumnje, da su se naša teoretska nastojanja razlikovala od stajališta, koja su bila dominantna i općeprihvaćena od strane Partije, jer nisu više odgovarala zadacima vremena, koje je stajalo pred sasvim drugačijim i novim izazovima. 

Na žalost, mi smo napustili političku scenu, ali sa imenom i dubokim uvjerenjem, da kurentne političke snage u nas ne zadovoljavaju potrebe novog vremena, koje je nosilo sasvim drugačije stvaralačke inicijative naspram barbarizma nacionalnih kultura, koje su jedino još u ratu vidjele rješenje velikih nacionalnih pitanja. 

Vrijeme je, međutim pokazalo, da danas imamo samo satisfakcije i ništa više, ali i to da imamo čist obraz pred ljudima, kojima smo godinama polagali račune.

Autor, Adelaide 19.2.2015.


 -----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


 

Osvrt na knjigu - "Slavensko pitanje", Zlatana Gavrilovića Kovača
RIJEČ AUTORA 

Ova knjižica, koja se predstavlja hrvatskom čitateljstvu, ima naslov ''Slavensko pitanje'' i prvi puta je objavljena na informativnom portalu 
www.magicus.info negdje prije tri godine, jer je autor bio mišljenja, da bi ova mala knjižica trebala ugledati danje svijetlo baš kao i druge kako bi se dobila cjelina opusa, koji je sustavno izlagan kroz period od oko četri godine dana. 

Sam naslov jasno govori, da je ovdje riječ o Slavenima i kako nas drugi vide u stranom svijetu koji, mogli bismo to sasvim otvoreno reći, nije uvijek prijateljski i kojega često karakteriziraju silne zablude baš kada je riječ o Slavenima ili onima, koji se tako osjećaju. 

Naime, istina je da smo mi malo drugačiji od ostalih etničkih skupina u australskoj migraciji, a trebalo je onda pokazati po čemu se to razlikujemo u odnosu na ostale. 

Pri tome je autoru bio od neobičnog značaja tekst mladog povjesničara Danijela Đine, koji je objavljen u našoj znanstvenoj periodici, kako bi ukazao na te prijeporne momente u ovoj problematici, koja i danas pobuđuje iznimno zanimanje svjetskih znanstvenih stručnjaka, a koliko smo u tome ukazivanju uspjeli prosudit će samo čitateljstvo. 

Drugi, jako značajan moment sastojao se u tome, da se prikaže karakter nezavisnog kreativnog rada naše filozofije, koja se vezuje za ime našeg velikog prosvjetitelja Miroslava Krleže. 

Nezavisan kreativan rad u području filozofije ili radije prvih pojava ovog rada pojavio se u nas prije gotovo tisuću godina, a u dva ili tri posljednja stoljeća postoji period intenzivnog i rapidnog porasta filozofske aktivnosti, koja unekoliko definira karijeru filozofije u Hrvata. 

Međutim, kao što već rekosmo, bilo bi sasvim pogrešno zaključiti, da prije pojave Boškovića, na primjer, nije u nas postojala filozofija ili pak da je bila strana hrvatskom duhu. 

Ona je gotovo svagda i u svakom slučaju jedan religijski pogled na svijet, međutim, u svojoj osnovi, ona je ipak antropocentričko filozofsko mišljenje. 

Sama knjiga ''Slavensko pitanje'' nije postavila pitanja sasvim oštro niti precizno, da bismo dobili sasvim jasne odgovore. 

Autor se prije zadovoljio činjenicom, da ukaže kako takvi problemi postoje u našem svijetu, koji se još uvijek nije oslobodilo blokovske podjele niti sfera utjecaja, koji danas predstavljaju osnovu političkog djelovanja i nastupanja na Zapadu, iako smo dugo vremena bili uvjereni, da je takav način mišljenja prevladan i da je stvar prošlosti. 

Odatle je sasvim prirodno, da se postavljaju pitanja koja nas tište, pitanja o našem porijeklu, o našoj povijesti, o našem karakteru, o našem mjestu u svijetu, kojeg pokušavamo razumjeti i na ovaj ili onaj način prevladati konstruktivnim doprinosom društvu u cjelini. 

Jedan pokušaj, da se ukratko nazru ta pitanja i ti odgovori predstavlja i ova mala knjiga, koja se prilaže hrvatskom čitateljstvu kao svjedočanstvo osobnih napora u rasvijetljvanju spomenute problematike. 

Autor, Adelaide 3.1.2015 


 -----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


 

Osvrt na knjigu -  "Razglednica iz Australije", Zlatana Gavrilovića Kovača
RECENZIJA 


Mnogo naših ljudi je emigriralo, kako u proteklim stoljećima, tako i početkom 1990.-tih godina 20. stoljeća, zbog početka agresije na Republiku Hrvatsku. 

Među njima je i autor ove knjige, poštovani dr Zlatan Gavrilović Kovač, koji je rođen 1959. godine, živio je do početka 1990.-tih godina u Hrvatskoj, da bi silom prilika morao pobjeći u bijeli svijet, zajedno sa svojom obitelji.

Neki, koji su emigrirali, vratili su se, ali dr Zlatan Gavrilović Kovač je ostao u Australiji, tom dalekom kontinentu, toliko dalekom od njegovog Zagreba, gdje se školovao i gdje je radio. 
U cijeloj knjizi osjeti se latentna čežnja za domovinom, osjeti se tuga i žalost turobnog emigrantskog života, iako autor knjige ima australsko državljanstvo, otuđenost od Domovine zasjekla mu se duboko u srce, tako da su te proklete daljine ostavile trag u duši autora knjige, koji se proteže kroz njegov cijeli opus, kojeg sam imala prilike čitati.

Iako autor u ovoj knjizi navodi mnoge događaje iz svog života u Australiji, osjeti se bolna ironija života građana drugog reda, kako autor i sam osjeća i piše u ovoj knjizi. 

Ostala sam šokirana metodama, koje su nad njim provodili u tadašnjoj Jugoslaviji, prije Domovinskog rata, a koje metode su se nastavile i u dalekom svijetu. 

Bio je bjesomučno progonjen kao disident, krivo optuživan kao "špijun" te ovog te onog režima, tako da više ni sam nije znao za što je kriv, a za što nije kriv pa, vjerujem, da je tim cinizmom i pokrio kao velom ovu knjigu, koja se nevino naziva "Razglednica iz Australije". 

Čitajući naslov, "Razglednica iz Australije", očekivala sam lijepe priče o putovanju prema toj dalekoj zemlji-kontinentu, očekivala sam opise divnih pejzaža, opis crvene plaže, zelene plaže, nepregledne pustinje te crvene zemlje, različitih godišnjih doba, nego su tu u Hrvatskoj - a pročitala sam jedan crnohumorni roman o životu usamljenog čovjeka, intelektualca, visokoobrazovane osobe briljantnog uma, koja je imala nesreću naletjeti na krive ljude, koji su mu upropastili i zdravlje i život. 

I ne samo da su njemu upropastili život, to su nastavili vršiti i nad njegovim sinom, što me dodatno neugodno šokiralo.

Iz cijele knjige, nigdje nisam mogla svrstati autora kao nekog nacionalista, zlostavljača, špijuna - već se iščitava jedna nesretna sudbina delikatnog, a briljantnog uma, koji je zatvoren u jednu nepostojeću fatamorganu iz koje ne nalazi ni danas izlaz. 

Možda, kako kaže on, moramo sanjati, da bismo izdržali do Sudnjeg dana, kako naš dobri Bog hoće. 

Ali, pitam se, je li to Bog baš htio? 

Je li sudbina autora ove knjige baš morala biti takva? 

Jesu li stvarno jake te tajne službe, agenti iz više zemalja su fantastično ujedinjeni, tako da mi se čini da čitam i SF roman, ali i duboko stvaran roman?

Želim reći, da sam kroz cijelo vrijeme čitanja ove knjige ostajala zapanjena, sa koliko lakoće autor priča o teškim momentima svog života, ali i sa koliko ležernosti opisuje svoje susrete i razgovore sa Jacobom, Armanom i ostalim likovima, koje ovdje spominje. 

Najbolje od svega mi je ona kuća, koja se selila sa jednog zemljišta na drugo i kojoj nisam doznala sudbinu pa imam dojam, da je ta kuća iz Moota sinonim života našeg autora te da nikad nećemo saznati njegovu sudbinu, kao što nismo ni njemu.

Hoće li se autor knjige ikad vratiti u Hrvatsku ili će zauvijek ostati na tom dalekom kontinentu, to ne znam, ali znam samo jedno: bila mi je radost i čast napisati ovaj osvrt na ovu jako interesantnu, ali jako jako tužnu ispovijest i priču autora knjige. 

Sa poštovanjem, dragi čitatelji, znam da ćete i sami ostati zapanjeni ovim što ćete pročitati, baš kao što sam to i ja ostala.

Jadranka Varga, hrvatska pjesnikinja iz Zagreba
-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Velika imena hrvatske znanosti i filozofije", Zlatana Gavrilovića Kovača
TISUĆU GODINA FILOZOFIJE U HRVATA 

Knjiga koja se pojavljuje pred hrvatsko čitateljstvo nastala je na poticaj mnogih zainteresiranih posjetitelja informativnoga potrala magicus info iz Zagreba. 

S obzirom da ova tema nije bila obrađivana u okviru djelovanja ovoga portala to sam ja preuzeo na sebe zadatak da u općim natuknicama i bez velikih znanstvenih pretenzija dadnem jednu sliku razvitka znanstvenoga i filozofskoga mišljenja u Hrvata kroz najpoznatija filozofska I znanstvena imena. 

Tako je nastao ovaj popis i ova lista imena koja je trebala ukazati na tisućugodišnju filozofsku i znanstvenu tradiciju u nas nekako na sličan način na koji je to radio Stjepan Zimmerman na početku prošloga stoljeća kada je došlo do stanovitoga oživljavanja filozofskoga mišljenja na našim prostorima. 

A onda je ova poticajna filozofija odbačena pa je uslijedio jedan višedecenijski period totalne stagnacije filozofskoga i nanstvenoga mišljenja, koja je bila obilježena supremacijom jugoslavenske praxis filozofije. 

I čitava ta problematika hrvatske znanosti i filozofije bila bi zaboravljena da nije bilo onih koji su uporno dokazivali da filozofija i znanost u Hrvata ne otpočinje pobjedom socijalističke revolucije, nego da Hrvati imaju tisućugodišnju znanstvenu tradiciju sasvim suprotno stajalištima Gaje Petrovića ili Kangrge, koji su uvjeravali da filozofije nije niti bilo dok je praksisovci nisu uveli na katedre i srednje škole. Situacija se u tome pogledu nešto povoljnije promijenila u novije vrijeme sa novim političkim konstelacijama u nezavisnoj hrvatskoj državi da bismo danas imali sasvim jasnu ideju o tome znanstvenome i filozofskom razvoju, koje je fundamenatlno obilježilo razvoj cjelokupne europske znanosti. 

U tome smislu može se reći da je naš originalan doprinos svjetskoj i europskoj znanosti toliko osebujan, da se ne može govoriti o njoj bez da se uzmu u obzir doprinosi hrvatskih filozofa i znanstvenika. 

Zato ova knjiga unekoliko predstavlja kompendijum najvažnijih sastojaka toga našega doprinosa kao što pokušava popularizirati hrvatsku znanost među najmlađim čitateljstvom, koje bi svakako trebalo biti upoznato sa najvažnijim imenima hrvatske filozofije i znanosti. 

Drugi važan momenat ove knjige bio bi u tome da se na jednome mjestu saberu najvažnije hrvatske kozmologije i da se na taj način istakne ta jedna jako važna karakterna crta našeg mentaliteta, a to je izniman interes za kozmološka pitanja. 

Zato ne treba čuditi da knjiga otpočinje Petrom Hektorovićem, jer je u njegovom djelu najprisutnija kozmološka problematika. Isto tako knjiga završava sa Marijanom Ciprom, koji je također dao hrvatskom narodu svoju kozmologiju i na taj način upozorio našu i europsku javnost da se pod pritiscima filozofije prirode njegovane u dijalektičkom materijalizmu, također, u nas razvijala i kozmološka problematika nezavisna od službenih i proklamiranih stajališta. 

Do najnovijih vremena u Hrvata kada kozmološka problemtika gotovo cvjeta na svakom koraku duhovoga stvaralaštva. Odatle je bilo potrebito da se dadne jedna ovakva slika, a koliko je ona vjerodostojna prosuditi će samo čitateljstvo. 

I konačno, ja bih rekao da sam u izboru ovih imena, kojih je dakako moglo biti daleko više, imao prije svega na umu kardinalan znanstveni ili filozofski doprinos, koji je predstavljao kamene međaše svjetske znanosti i filozofije, dok su mnoga znana ili manje znana imena zaobiđena, kako bi se ispunio zadatak da se dadnu najvažnije smjernice, koje mladim ljudima mogu poslužiti kao orijentiri u njihovim životnim plovidbama. 

Svakako će biti potrebito u doglednoj budućnosti dati jednu potpuniju sliku naše znanosti i filozofije, koja neće biti opterećena raznim cehovskim ili vjerskim ili nacionalnim ili sektaškim uvjerenjima. A do tada ćemo čekati! 

Adelaide, 15.12.2014., autor-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.Osvrt na knjigu - "Agamemnon", Zlatana Gavrilovića Kovača
AGAMEMNON 

Knjiga Agamemnon pojavljuje se pred hrvatsko čitateljstvo kao jedna sinteza poetskoga izričaja i proznoga pripovijedanja o najrazličitijim fenomenima suvremene hrvatske političke zbilje. U jednom izvjesnom smislu ona je dakle političko štivo koje ima u vidu svu našu egzistencijalnu dramu u vremenu velikih domovinskih iskušenja. 

Međutim ta drama imala je i svoju poetsku dimenziju. Odatle je u knjigu uvršteno 17 pjesama koje predstavljaju prvi dio ove knjige dok drugi dio čini 17 manjih eseja koji dotiču razna pitanja političkoga života u Hrvatskoj. Dok naslov knjige upućuje na težinu te egzistencijalne drame koju smo proživljavali u vremenima domovinske pobune protiv jedne zastarjele, korumpirane i despotske države. 

Agamemnon je homerovski lik koji se pojavljuje u Ilijadi kao jedan od grčkih kraljeva koji je morao žrtvovati svoju kčerku Ifigeniju kako bi Egejem puhnuli povoljni vjetrovi koji su grčku flotu vodili put Troje. I u toj drami žrtvovanja vlastitoga djeteta prepoznaju se mnogi naši znani i neznani junaci koji su i u posljednjem ratu za nezavisnu Hrvatsku prošli istu kalvariju kao i homerski historijski karakteri čija se patnja i ovoga puta trebala osvjedočiti u jednom literarnom zapisu. 

Koliko smo u tome uspjeli neka prosude sami čitatelji.

Zlatan Gavrilović Kovač
-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu - "Filozofija i konačni svijet", Zlatana Gavrilovića Kovača
PREDGOVOR KNJIGE 

Ovih dvadeset kratkih eseja nastali su u protekloj godini I sada se integralno objavljuju pod naslovom Filozofija i konačni svijet. Ovim naslovom ništa se prikriveno nije kanilo iskazati samo to da je ovdje riječ o filozofiji koja je u stanovitom odnosu spram konačnoga svijeta a da je beskonačno samo naše blebetanje o filozofiji koje se izlaže u prikazima naših filozofa koji su cijelu povijest filozofije pretvorili u neku vrstu science fictiona. 

Onda postavlja pitanje kako ti filozofi koji su još u ranoj mladosti bili izvitopereni i upropašteni hegelovštinom i hajdegerizmom mogu biti sposobni da slijede dubokosmislena razlaganja kakva su ona primjerice kod Kanta ili Schopenhauera. Jer su oni još od rana navikli da prime praznoslovlje za filozofsku misao , sofizme za oštroumnost a djetinjaste budalaštine za dijalektiku dok su njihove glave dezorganizirane stalnim prihvaćanjem kombinacija riječi gdje se duh uzaludno muči i iscrpljuje da shvati nešto bitno. 

Za te filozofe nije nikakva kritika uma ili kozmologija , nikakva filozofija , njima je potrebna medicina mentis a prije svega ono što je Schopenhauer nazvao un petit cours de senscommunologie pa bi se onda vidjelo da li se kod ovih filozofa uopće može govoriti o filozofiji. 

Mada u svim vremenima vidimo kako razni sofisti stoje u prvome redu pa izgleda nemoguće da se pred hordom varalica i prevaranata ikada probije glas pojedinca to ipak ovo djelo zadržava neko tiho djelovanje dok konačno ljudi ne počnu da slute da je ignoriranje mojih radova u stvari ignoranstvo koje nas kod kuće sve više i više naročito muči. Sa uvjerenjem da cijeli moj poduhvat filozofije nije bio uzaludan niti da je zaključen nekom bijednom graditeljskom konstrukcijom ja prilažem ove eseje hrvatskom čitateljstvu kako bi se na jednom mjestu osvjedočilo o karakter i granice naše akademske filozofije. 

U Adelaideu 14.9.2014. autor-----------------------------------------I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php te pažljivo slijedite daljnje 

upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga. 

Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.


Osvrt na knjigu -  "Jakarina kosa", Zlatana Gavrilovića Kovača
Poema "Jakarina kosa", Zlatana Gavrilovića Kovača, posvećena je svim žrtvama nasilja, okrutnosti i bezumlja s posebnim osvrtom na tragedije u Srebrenici, Vukovaru, i Škabrnji.


Već sam odabir teme, te činjenica da je ovo Zlatanovo djelo pisano kao poema navodi nas na zaključak da to djelo ima mnogo dodirnih ili zajedničkih točaka sa u hrvatskoj književnosti vjerojatno najpoznatijom poemom "Jama", Ivana Gorana Kovačića.


Naime i u jednoj i u drugoj poemi ljudska stradanja, odnosno patnja opisani su pomoću stiha i iznimno snažne unutarnje borbe likova. I jednu i drugu knjigu krase izrazita nabijenost emocijama, promišljanja o moralnim pitanjima i brojne pjesničke figure.


No, nažalost sve to i nije jedina sličnost između ove dvije poeme. Sličnost koju bih ja nazvao najvažnijom je činjenica da su obje knjige u razmaku od 50-ak godina nastale na istom teritoriju, što nam jasno govori da se u tih 50-ak godina mnogo toga promijenilo, no i da bezumlje i patnja ostaju trajan znamen, žig ili otisak svih nesretnih ljudi koji žive u tom području.


Ta teritorijalna odrednica u obje poeme djeluje kao usud, prokletstvo ili zajednička sudbina svih nas, koju nismo ni birali ni htjeli.


Sve to poemu "Jakarina kosa", Zlatana Gavrilovića Kovača, čini iznimno snažnim i upečatljivim djelom. Djelom koje nas nehotice podsjeća na to kakvi smo i što smo, bez obzir na ulogu koju nam je sudbina dodijelila.


Upravo stoga i vrijedi pozdraviti objavu ove knjige. Jer ona je ovdje da nas podsjeti na nešto što bismo najradije zaboravili. No, to podsjećanje vjerojatno je i jedini način da se navedeni događaji ne ponove.Nenad Grbac, u Zagrebu 01. 11. 2013.----------------------------------------
I tu knjigu, moći ćete preuzeti tako da svojim mišem kliknete na link: 

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php te pažljivo slijedite 

daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.


----------------------------------------Uredio i obradio: Nenad Grbac


------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


     Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.