Korisnički blogovi

PRILOG KRITICI FUNDAMENTALNE ONTOLOGIJE

 


 


Uvod

 

Vama je vjerojatno dobro poznato što zapravo mislimo kada kažemo ‘dogodio se rat u Bosni’ I mi smo vjerovali da sve razumijemo kada to kažemo l da nikako nismo u nikakvoj neprilici. Međutim postavlja se danas fundamentalno pitanje imamo li mi zapravo ikakvu jasnu sliku stradanja naroda Bosne i što to mi zapravo mislimo kada kažemo da Heideggera I njegovu filozofiju treba promišljati upravo s obzirom na njeno pitanje. Valja dakle ponovno postaviti pitanje smisla našeg djelovanja i našeg mišljenja upravo s obzirom na centralno pitanje bitka-u-svijetu koji je svagda faktičan. Pitamo se dakle svagda o ontološkom jedinstvu egzistencijalnosti i faktičnosti a obrada tog temeljnog pitanja I njegova ontološka karakterizacija zahtijevaju da razmotrimo one fenomene koji u bitnome koncentriraju karakter života naroda u epohi totalne destrukcije. Zato fenomen tjeskobe isto kao I fenomen straha zahtjeva da se položi temelj svake analize pa je obrada tog fundamentalnog čuvstvovanja Bosanskog naroda ishodiste isto tako fundamentalnog fenomena propadanja. Tako se nasuprot supstancije koja istrajava pojavljuje Bosanski čovjek kojem tjeskoba I strah čine mogućnost i realnost bitka gubitka. U isti mah s ovim dokučenim pitanjem tubitka polažemo fenomenološko tlo za eksplicitno izražavanje izvorne cjelovitosti bitka tubitka koji se razotkriva kao briga. Dakle, kada razmatramo konkretan povijesno socijalni svijet upravo kao da smo bačeni bitak-u-svijetu mi zapravo na primjeru Bosne razmatramo temeljno čuvstvovanje tjeskobe kao jedne  osobite dokučenosti  čovjeka. Zato iz ovog supraontološkog  samoizlaganja tubitka mi imamo zapravo potrebu da se pitamo o tubitku kao I o istini, ništavnosti, cjelini I dakako metrixu. Stoga se danas čini potrebnim prije svega ponovno pobuditi razumijevanje za sam smisao  našeg života. Konkretna obrada pitanja o smislu našeg života namjera je rasprave koja slijedi. Interpretacija čovjeka kao mogućeg horizonta svakog razumijevanje bitka I svijeta uopće nas je postavljeni cilj a smjeranje ka tome postavljenom cilju I istraživanja koja su u tom pravcu poduzeta imaju  nakanu koju čitalac sam morati otkriti.

 

Heidegger u metrixu

 

00000000000000000000000000011111111111110000000000000011111111111000000000

00000000111111111111111110000000000000000011111111111111111111111111111111

11111111000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000111111111101010101010101010101011111111111111111

11111111110000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00111111111111111111111111111111000000000000000000000001111111111111111111

11111111111100011111111111111111111111111010000000000000000001011111111111

11111111111111111111111111111011100000000000000000000000000000000000000000

01010100000000000000000100000000000000001000000000000000000000000000000001

00000000000000000000000000000000000000100000000000001111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000

00000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000

00111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111110010101001010101010101010101010101011111111

11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000001001010010010101001010101001010101010101010101010101010101010

10101000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000100101001010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010101010101011111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11110000001111111010101000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000010101011111111010000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000010101010100101010101010101010101010101010101

0101010101010101010110110000000000000000000000000000000000000003

 

Heidegger s obzirom na NIŠTA

 

(kako je to bilo razumijevano)

 

ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa ništa ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništanistništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaništa

ništaništaništaništaništaništaništaništaništaništaBOSANSKA DJECA

                             

Heidegger s obzirom na SVE

 

 

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESV

SVESVESVESVESVESVESVESVESVESVESVSAMOSANJAM

                                  

 

Heidegger s obzirom na ISTINU

 

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINA

ISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINAISTINBOSNA

 

Heidegger s obzirom na DAS SEIN

 

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

govnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovnagovna

                                         

 

Zaključak:

 

Prilog kritici fundamentalne ontologije prije svega ima u vidu realan socijalno povijesni svijet BOSNE možda na isti način na koji je Heidegger imao u vidu Njemačku. Dakako između Heideggerove destrukcije tradicionalne metafizike I ovog Priloga kritici Heideggerova pokušaja stoji golemi vremenski raspon duhovnog I materijalnog razvoja Europskog Kontinenta. No kao sto čitatelj lako može zamijetiti Prilog Kritici postavlja neka fundamentalna pitanja karaktera toga razvoja, razvojne tendencije I latencije socijalnih I duhovnih komponenti Europe koja se do dana današnjeg nije oslobodila mitske predodžbe o vlastitoj posebnosti I izuzetnosti na tragičan način stradalnika koji pošto poto kani zadržati svoj prijašnji sjaj. Međutim danas nakon kalvarije Europe na primjeru Balkana mi smo svjedoci samo odumiranja jednog bezvremenitog svijeta koji od nas današnjih ništa drugo ne očekuje do PREZIR.

  

DR. Zlatan Gavrilović Kovač