Top lista najčitanijih i najobjavljivanijih pisaca na portalu www.digitalne-knjige.com

  

------------------Boris Golić  

Dosad objavio 27 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 16.07.2013

 

Ukupno preuzeto 75 809 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1579------------------Zlatan Gavrilović

 


 

Dosad objavio 41 knjigu

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2012.

 

Ukupno preuzeto 47 604 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/633 ------------------

 


Zlatko Šporer 

 


 

Dosad objavio 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 22.11.2011.

 

Ukupno preuzeto 37 946  primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/665------------------ Vladimir Biondić

 


 

Dosad objavio 16 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 19.02.2013.

 

Ukupno preuzeto 21 571 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1281


------------------

 


Ivo Mijo Andrić 

 


 

Dosad objavio 13 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.12.2010.

 

Ukupno preuzeto 20 571 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/625


   

 -----------------Atif Kujundžić

 


 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.06.2010.

 

Ukupno preuzeto 16 737 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/616

 


------------------

 


Ševko Kadrić 

 


 

 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 23.06.2011.

 

Ukupno preuzeto 13 926 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/602------------------Jadranka Varga

 


 

Dosad objavila 11 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 28.01.2011.

 

Ukupno preuzeto 13 675 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/723

 

 

------------------Josip Samaržija  

Dosad objavio 7 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavio je 29.02.2012. 

 

Ukupno preuzeto 13 104 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1678------------------

 


Miroslav Pelikan 

 


 

Dosad objavio 11 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2010.

 

Ukupno preuzeto 13 096 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/640------------------Branko Milić

 


 

Dosad objavio 7 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 17.01.2013.

 

Ukupno preuzeto 12 750 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1267------------------Franjo Martinović - Fram

 


 

Dosad objavio 3 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 02.04.2014.

 

Ukupno preuzeto 12 000 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1674------------------

 


Denis Kožljan

 

 

 

Dosad objavila 10 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.07.2011.

 

Ukupno preuzeto 10 279 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/666------------------

 


Zlatko Lukić

 


 

 

Dosad objavio 4 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 09.11.2009. 

 

Ukupno preuzeto 10 211 primjeraka njegovih knjiga 

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/838------------------Kristina Koren
Dosad objavila 7 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.09.2013.

 

Ukupno preuzeto 9 505 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1670------------------Klara Poljarević

 


 

Dosad objavila 6 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 22.10. 2009 

 

Ukupno preuzeto 8 616 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/631-----------------Anđa Jotanović

 


 

Dosad objavila 8 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 14.12.2015.

 

Ukupno preuzeto 8 466 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1944------------------Franka Fani Kohn

 


 

Dosad objavila 6 knjige 

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.06.2009.

 

Ukupno preuzeto 7 286 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/609------------------Ante Brkić 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 10.12.2008.

 

Ukupno preuzeto 6 018 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/647
------------------Krunoslav Šetka 

 


 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.02.2009.

 

Ukupno preuzeto 5 374 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/620
------------------Lara Lućin  

Dosad objavila 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 25.05.2010.

 

Ukupno preuzeto 4 683 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/638------------------Emilija Dević

 


 

Dosad objavila 4 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 01.05.2011.

 

Ukupno preuzeto 4 289 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/676------------------

 


Željka Košarić - Safiris

 


 

Dosad objavila 3 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.05.2016.

 

Ukupno preuzeto 3 864 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/2112

 -----------------------  

Kriteriji koje smo koristili pri stvaranju ove liste bili su sljedeći: Broj objavljenih knjiga, broj preuzimanja, te datum odnosno vrijeme kad je autor objavio prvu knjigu na našem portalu.


Prethodni post     
     Sljedeći post
     Blog

Zid

Nema komentara
Morate se prijaviti na komentar