Top lista najčitanijih i najobjavljivanijih pisaca na portalu www.digitalne-knjige.com
Kriteriji koje smo koristili pri stvaranju ove liste bili su sljedeći: Broj objavljenih knjiga, broj preuzimanja, te datum odnosno vrijeme kad je autor objavio prvu knjigu na našem portalu.


U Zagrebu dana 09.04.2018. 


Nenad Grbac


  

------------------Boris Golić  

Dosad objavio 30 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 16.07.2013

 

Ukupno preuzeto 91 800 primjeraka njegovih knjiga


Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1579------------------Zlatan Gavrilović

 


 

Dosad objavio 43 knjigu

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2012.

 

Ukupno preuzeto 52 133 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/633 ------------------

 


Zlatko Šporer 

 


 

Dosad objavio 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 22.11.2011.

 

Ukupno preuzeto 41 810  primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/665------------------ Vladimir Biondić

 


 

Dosad objavio 17 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 19.02.2013.

 

Ukupno preuzeto 24 059 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1281------------------

 


Ivo Mijo Andrić 

 


 

Dosad objavio 13 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.12.2010.

 

Ukupno preuzeto 23 010 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/625


   

 -----------------Atif Kujundžić

 


 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.06.2010.

 

Ukupno preuzeto 17 044 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/616

 


------------------Miroslav Pelikan 

 


 

Dosad objavio 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2010.

 

Ukupno preuzeto 16 476 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/640------------------Josip Samaržija  

Dosad objavio 8 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavio je 29.02.2012. 

 

Ukupno preuzeto 16 119 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1678------------------Anđa Jotanović

 


 

Dosad objavila 10 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 14.12.2015.

 

Ukupno preuzeto 15 267 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1944------------------Jadranka Varga

 


 

Dosad objavila 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 28.01.2011.

 

Ukupno preuzeto 14 955 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/723

 

 

-----------------Ševko Kadrić 

 


 

 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 23.06.2011.

 

Ukupno preuzeto 14 582 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/602
------------------Kristina Koren
Dosad objavila 8 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.09.2013.

 

Ukupno preuzeto 13 573 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1670------------------Branko Milić

 


 

Dosad objavio 7 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 17.01.2013.

 

Ukupno preuzeto 13 268 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1267------------------Franjo Martinović - Fram

 


 

Dosad objavio 3 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 02.04.2014.

 

Ukupno preuzeto 12 201 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1674------------------

 


Denis Kožljan

 

 

 

Dosad objavila 10 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.07.2011.

 

Ukupno preuzeto 10 491 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/666------------------Klara Poljarević

 


 

Dosad objavila 7 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 22.10. 2009 

 

Ukupno preuzeto 10 464 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/631


 

------------------Zlatko Lukić

 


 

 

Dosad objavio 4 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 09.11.2009. 

 

Ukupno preuzeto 10 382 primjeraka njegovih knjiga 

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/838------------------Lara Lućin  

Dosad objavila 5 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 25.05.2010.

 

Ukupno preuzeto 8 551 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/638------------------Franka Fani Kohn

 


 

Dosad objavila 6 knjige 

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.06.2009.

 

Ukupno preuzeto 7 516 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/609------------------Ante Brkić 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 10.12.2008.

 

Ukupno preuzeto 6 128 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/647
------------------Krunoslav Šetka 

 


 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.02.2009.

 

Ukupno preuzeto 5 374 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/620------------------Emilija Dević

 


 

Dosad objavila 4 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 01.05.2011.

 

Ukupno preuzeto 4 520 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/676------------------

 


Željka Košarić - Safiris

 


 

Dosad objavila 3 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.05.2016.

 

Ukupno preuzeto 4 121 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/2112

 

Prethodni post     
     Sljedeći post
     Blog

Zid

Nema komentara
Morate se prijaviti na komentar