Top lista najčitanijih i najobjavljivanijih pisaca from admin's blog

Top lista najčitanijih i najobjavljivanijih pisaca na portalu www.digitalne-knjige.com

  

------------------Boris Golić  

Dosad objavio 24 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 16.07.2013

 

Ukupno preuzeto 60 670 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1579


 ------------------

 


Zlatko Šporer 

 


 

Dosad objavio 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 22.11.2011.

 

Ukupno preuzeto 35 283  primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/665


------------------Zlatan Gavrilović

 


 

Dosad objavio 34 knjigu

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2012.

 

Ukupno preuzeto 35 043 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/633------------------ Vladimir Biondić

 


 

Dosad objavio 16 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 19.02.2013.

 

Ukupno preuzeto 19 793 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1281


------------------

 


Ivo Mijo Andrić 

 


 

Dosad objavio 12 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.12.2010.

 

Ukupno preuzeto 17 939 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/625


   

 -----------------Atif Kujundžić

 


 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.06.2010.

 

Ukupno preuzeto 15 581 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/616

 


------------------

 


Ševko Kadrić 

 


 

 

Dosad objavio 10 knjiga.

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 23.06.2011.

 

Ukupno preuzeto 13 324 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/602------------------Josip Samaržija  

Dosad objavio 7 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavio je 29.02.2012. 

 

Ukupno preuzeto 12 341 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1678------------------

 


Miroslav Pelikan 

 


 

Dosad objavio 10 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 01.02.2010.

 

Ukupno preuzeto 10 879 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/640------------------Jadranka Varga

 


 

Dosad objavila 10 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 28.01.2011.

 

Ukupno preuzeto 10 234 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/723

 

 

------------------

 


Zlatko Lukić

 


 

 

Dosad objavio 4 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 09.11.2009. 

 

Ukupno preuzeto 10 013 primjeraka njegovih knjiga 

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/838------------------Branko Milić

 


 

Dosad objavio 6 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 17.01.2013.

 

Ukupno preuzeto 9 808 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1281------------------

 


Denis Kožljan

 

 

 

Dosad objavila 10 knjiga

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.07.2011.

 

Ukupno preuzeto 9 770 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/666
------------------Klara Poljarević

 


 

Dosad objavila 6 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 22.10. 2009 

 

Ukupno preuzeto 8 062 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/631------------------Kristina Koren
Dosad objavila 7 knjiga


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 18.09.2013.

 

Ukupno preuzeto 8 020 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1670------------------Franka Fani Kohn

 


 

Dosad objavila 6 knjige 

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.06.2009.

 

Ukupno preuzeto 7 121 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/609-----------------Anđa Jotanović

 


 

Dosad objavila 4 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 14.12.2015.

 

Ukupno preuzeto 6 770 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1944------------------Ante Brkić 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 10.12.2008.

 

Ukupno preuzeto 5 828 primjeraka njegovih knjiga.

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/647
------------------Krunoslav Šetka 

 


 

Dosad objavio 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavio je 15.02.2009.

 

Ukupno preuzeto 5 151 primjeraka njegovih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/620
------------------Lara Lućin  

Dosad objavila 3 knjige

 

Prvu knjigu na našem portalu objavila je 25.05.2010.

 

Ukupno preuzeto 4 524 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/638------------------Emilija Dević

 


 

Dosad objavila 4 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 01.05.2011.

 

Ukupno preuzeto 4 059 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/676------------------

 


Željka Košarić - Safiris

 


 

Dosad objavila 3 knjige


Prvu knjigu na našem portalu objavila je 12.05.2016.

 

Ukupno preuzeto 3 608 primjeraka njenih knjiga

 

Više podataka o tom piscu - http://www.digitalne-knjige.com/safiris3.php

 -----------------------  

Kriteriji koje smo koristili pri stvaranju ove liste bili su sljedeći: Broj objavljenih knjiga, broj preuzimanja, te datum odnosno vrijeme kad je autor objavio prvu knjigu na našem portalu.

 

U Zagrebu dana 17.02.2017. 

 

Nenad Grbac

 

 

 


Prethodni post     
     Sljedeći post
     Blog

Zid

Nema komentara
Morate se prijaviti na komentar