Malthus i neki problemi prirodnog prirasta na primjeru Australije
S obzirom na ovaj problem mi trebamo poći od notorne činjenice da je velika većina žena u Australiji privatno vlasništvo nekolicine bogatih građana. O ovim problemima ja sam već pisao a sada bih samo nadodao da je iza ove prakse zapravo bila skrivena ambicija tobožnjeg uništenja siromašnih radničkih slojeva u korist bogate manjine i iako su postojale ove ambicije to naravno nikako nije moguće. 


Ovoj filozofiji kumovao je silan val antiruskog, antikomunističkog i antisocijalističkog raspoloženja za koje su se vezivale ove tendencije o kojima govorim. iza ove banalne političke prakse krila se Malthusova ideja da populacija sebe više ne može hraniti pa je potrebno ostvariti balans između prirodnog prirasta i zaliha hrane, kroz moguću kontrolu žena, bolesti ili nasilje ili kroz preventivne korake kao što su moralno odnosno seksualno suzdržavanje. 


Političke implikacije bile su u tome da je sistem prevencije siromaštva neefikasan a da ga je moguće postići putem psihijatrije. Odatle tolika stopa mentalno oboljelih koja ne odgovara istini i odatle kurativna, preventivna i medikamentiva psihijatrija koja u bitnome zarobljava ljude lijekovima, socijalnom kontrolom, socijalnim davanjima itd. itd Prema tome ovdje je psihijatrija bila u direktnoj svezi sa pokušajem biološke eliminacije radničke klase kao i ideologije socijalizma koja je ta klasa podrazumijevala. 


Naravno da čitava ova politika ima dugogodišnjeg oslonca u vanjskoj politici Australije koja je u bitnome svagda, kao i američka, bila antisocijalistička i anti ruska kao što najbolje pokazuje vijetnamski slučaj i supremacija ovoga elementa u svim porama australijske zajednice.


Slučaj Hrvatske!


Slom staroga sistema u bivšoj Jugoslaviji i Hrvatskoj također je značio slom čitavog progresivnog pokreta radničke klase koja je oslabljena do krajnjih granica doživjela istu sudbinu kao i njena braća i sestre u kapitalističkim zemljama koji su prihvatili neoliberalne tendencije. 


To je u hrvatskom slučaju dovedeno do krajnje ludosti tako da su privatizacije koje su bile prihvaćene kao kurentni ekonomski program hrvatske vlade istovremeno značile slom čitavih industrija u kojima je radnička klasa bila neobično jaka. 

Tako se danas pažnja polaže na turizam, poljoprivredu, sitni obrt, trgovinu ali nikome nije u cilju stvaranje velikih industrijskih pogona i sistema jer oni znače upravo ono što su hrvatski gradani pokušali slomiti. Zato više niti nema industije u čitavoj Hrvatskoj. Ne znam koliko ljudi Vijetnama imaju veze sa ovim programima ali je svakako sigurno da je proces o kojem govorim jako dug proces antisocijalističke borbe protiv progresivnih snaga čovječanstva.


O KOJEM JE POLITIČKOM PROGRAMU RIJEČ?


Pa u bitnome riječ je o takovom političkom programu u kojem dolazi do totalnog sloma i uništenja radničke klase kao i siromašnih slojeva stanovništva, da su svi na drogama koje legalno primaju na psihijatrijama, da su siromašni slojevi za organe bogatima i da je i dalje osiguran socijalni rast eksploatacijom sive supstancije odnosno ideja. 


Mravi!


Ja sam u svojim razmišljanjima i krenuo od ovih pitanja i neovisno od Briana Wilsona i drugih koji su se također bavili mravima i koji su štoviše bili ili još uvijek jesu stručnjaci za mrave. Ja sam u svojim knjigama i pokušao osporiti neke teze sociobiologije etc.etc ne znam dali sam u tome uspio ali svako jeste jedno zanimljivo i važno pitanje. Od Platona postoje pokušaji da se ljudska organizacija shvati u obliku mravinjaka, nekada je to išlo sa manje ili više uspjeha i općenito bi se moglo reći da je napor biologa i sociologa zadnje tri decenije i bio uglavnom usmjeren prema ovim pitanjima. Međutim ljudska zajednica ipak se jako razlikuje od mravlje u tome se manje više svi slažemo. Ali program o kojem govorimo cijelo vrijeme nije ništa drugo nego oponašanje mravlje organizacije u kojoj postoje kraljica koju opslužuju radilice i koja je jako golema i koja je prilično fertilna, mravi radnici koji rade, mravi vojnici kojima je zadaća odbrana mravinjaka.


Postoje i drugi mravi kao na primejr mravi medarice koje proizvode med, pa onda poznato je da ima mravi koji uzgajaju gljive itd. Međutim ukoliko pogledamo to famozno poglavlje o instinktima kod Darwina u njegovom knjizi o porijeklu vrsta onda on ima ideju da možemo govoriti o preoblikovanju instikata u prirodnom stanju odabiranjem i on navodi primjere instikte kod kukavice, mravi i pčela. Ja ću se ovom prilikom zadržati samo na njegovim pitanjima instinkta porobljavanja koje on vezuje za neke vrste mravi. 


I Darwin lijepo kaže da je kod nekih mravi korisnije za vrstu zapljena mravi robova nego da ih samo proizvode ali ako je sakupljanje lutaka ( a to će reći čahurica još nerazvijeni mravi) upotrijebljeno ne za hranu nego za korist zajednice tako da se navika pomoću prirodnog odabiranja postepeno pojača i učini stalnom za jedan “veoma različit cilj porobljavanja” onda govorimo o…..Kada je taj instinkt stečen onda je prirodno odabiranje moglo povećati i preinačiti instikt. Ja ne želim sada ulaziti u svu tu priču ali bih htio naglasiti da kurentna socijalna situacija u Australiji ništa nije drugačija nego što je situacija kod mravi koji imaju svoje robove o kojima govori Darwin. Dakle mi vidimo sada dokle je stigla ta velika britanska ideja kojoj se cijeli svijet divi, kojoj zavidi i na koju bi se htio ugledati. 


N.B. U jednom izvijesnom smislu treba imati na umu australijski film Matrix i to njegov prvi dio svagda kada raspravljamo ovaj politički program sociobiologije zadnjih tridesetak i više godina. 


Zlatan Gavrilović Kovač


Prethodni post     
     Sljedeći post
     Blog

Zid

Nema komentara
Morate se prijaviti na komentar